söndag 3 januari 2010

Inför ett spännande år

Gott Nytt År alla bloggläsare. Det har blivit lite magert med bloggskrivandet senaste tiden. Men ska försöka bli lite bättre det kommande året som kommer att bli spännande. Vad som helst kan hända. På olika områden. Framförallt är det valår och även om opinionsmätningarna pekar åt något håll så kan resultatet den 19 november bli ett helt annat. Min förhoppning är förstås att alliansen kan fortsätta regera i riket men med ett betydligt starkare folkparti. För att stärka ett socialliberalt Sverige där den enskilda individen är i fokus och förväntas ta eget ansvar men att de som behöver stöd och hjälp får det för att kunna klara sig själva.

Att få fortsätta att regera i Borås är viktigt. Mycket har gjorts inom olika områden för att öka valfriheten för medborgarna och risken finns att denna valfrihet minskas om "de röda" tar över. Att själv kunna välja är en viktig rättighet. Däremot tror jag inte på privatisering av offentliga tjänster för privatiseringens egen skull utan det ska tillföra medborgarna något positivt och spara pengar för det gemensamma. En viktig reform som måste genomföras så snabbt som möjligt är att kommunens organisation förändras. Jag tror att kommundelarna måste läggas ner. Medborgarna ska ha samma villkor oavsett var i kommunen man bor. Sedan kommer förmodligen inte en gemensam nämnd för till exempel skolan göra att alla skolor är exakt lika i Borås. Det är människorna i de enskilda skolorna, elever och lärare och skolledning och föräldrar, som till syvende och sist avgör hur verksamheten i skolan ser ut. Men principer och grunder måste vara gemensamma.

Det finns många sakfrågor som kommer att vara viktiga under den kommande valrörelsen förutom de rent ideologiska, valfrihet och eget ansvar eller offentligt omhändertagande.

Arbete, integration, integritetsfrågor tror jag säkert kommer att finnas med. Grundläggande för fler jobb är att det startar fler företag. Idag, när allt fler stora företag lever i osäkerhet, är det viktigt att fler vågar starta egna företag som kan växa och skapa arbetstillfällen ge mer skatteintäkter och på sikt också generera ökade exportintäkter. Hur man än vänder och vrider på det så kommer man inte ifrån att företagande är grunden för en bra välfärd. Inga företag → inga jobb → inga skatteintäkter → ingen välfärd. Det är bara så det är.

Med fler jobb kommer också fler personer som idag saknar jobb att kunna komma ut på arbetsmarknaden vilket också kan bidra till en bättre integration.

Att se till barnen och barns bästa är oerhört viktigt. Folkpartiet fattade beslut på landsmötet i november att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag, vilket den inte är idag. Man kan tala hur mycket som helst om att följa barnkonventionen och att den ska vara med i alla beslut som fattas i politiska församlingar. Men till sist kan den alltid övertrumfas av svensk lagstiftning. Så är det till exempel inom flyktingpolitiken. Det kan stå hur fina ord som helst om att man alltid ska ta hänsyn till barns bästa som inte får någon betydelse i praktiken.

Som sagt det finns många viktiga frågor.

Inga kommentarer: