måndag 4 januari 2010

Valår på gång

Så är då de flesta helger över och vardagen börjar. Nu är 2010 här. Förstår inte riktigt vart åren tar vägen men så är det. Och det är valår. Det märks redan i media att valdebatten börjat. Och tyvärr tror jag att debatten mycket kommer att vara en debatt med ett högt tonläge med misstänkliggörande av motståndarsidan. Vad som i realiteten skiljer, eller förenar, i sakfrågor kommer att försvinna. Risken finns också enligt SvD att debatten mellan partierna i dagens opposition också kommer att vara i luven på varandra. För alliansen kanske det snarare förstås är en möjlighet att behålla makten än risk.

Sociala medier som facebook, bloggar och twitter (har nu lagt till facebook och twitter till min rättstavningsordlista i Word) kommer att vara viktiga håller jag nog med om. (SvD) Även om jag tror att mötet människor emellan kommer att fortfarande vara det bästa sättet för politiker att nå medborgarna. De allra flesta har inte tid att följa bloggar och twittrar. Många har mer än nog av att läsa dagens tidning.

Men om man ska använda de sociala medierna gäller det som sagt att använda dessa på ett rätt sätt. Att föra ut korta kärnfulla budskap med jämna mellanrum. Men samtidigt missar man då analysen och förklaringarna. På twitter finns inte många tecken till buds. På facebook är det också korta inlägg som gäller även om man kan tillåta sig lite längre utsvävningar. I bloggen däremot kan man vara mer analyserande. Fast det gäller även där att försöka att vara kort och kärnfull. Och där har jag problem. Mina inlägg tenderar ofta till att bli långa. I stället för att kommentera ett område åt gången blir det en hel historia. Får nog försöka bättra mig där. För att få igång en debatt eller ännu hellre en dialog. Eftersom jag ofta skriver om integration och flyktingpolitik får jag dock ofta många kommentarer som inte ger utrymme för ett konstruktivt resonemang. Vilket är tråkigt.

Att jag kommer att använda de sociala medierna under valrörelsen är det nog ingen tvekan om i alla fall. Det gäller bara att hitta rätt strategi. Får väl testa några varianter innan det drar ihop sig till valspurt.

Nu måste jag dock jobba lite. Det är ju det jag måste också. Även om en del livnär sig genom bloggar och annat så så långt har jag inte kommit ännu. Det får nog bli databasjobb nu.

Inga kommentarer: