fredag 29 januari 2010

En mötenas dag

Två möten avklarade idag plus lite "vanligt" jobb och lite tennisklubb. Borde också fixat ett program om Liberala företagare att ta med till folkpartiet i Västsveriges konferens på Lundsbrunn på lördag och söndag.

Kan väl påstå att vi kom en bra bit på vårt förslag till integrationsprogram med vidhängande handlingsplan. Och det är nödvändigt eftersom vi ska vara färdiga om en månad om programmet ska hinna tas innan sommaren i fullmäktige. Förslaget ska ju hinna ut och diskuteras i olika förvaltningar och nämnder. Det är ett omfattande område där det behövs en mängd arbete och det är också viktigt hur orden läggs. Det är så lätt att det blir missförstånd och gruppens avsikt är att komma med framåtriktade förslag. Inte göra kommunens medarbetare upprörda på grund av kommunikationsmissar.

Det som är allra svårast är att hitta konkreta förslag för att minska främlingsrädslan. Det är naturligt att man är skeptisk och avvisande mot det som man inte känner till. Jag tror att många behöver hjälpas åt. Förtroendevalda och media har en viktig roll. Förtroendevalda får inte bara ta upp problem utan också komma ihåg att berätta om goda exempel. På samma sätt måste tidningar, radio och TV också berätta om de utlandsfödda som kommit hit som har lyckats bra. Goda förebilder är viktiga.

Främlingsrädsla bidrar till att utlandsfödda inte blir accepterade och hamnar utanför i samhället. För att integrationen ska lyckas måste den vara ömsesidig. De som kommer hit måste vilja bli delaktiga i samhället, vilket jag också tror att de allra flesta vill. Men de som redan finns här, antingen det är infödda eller tidigare inflyttade, måste vilja släppa in. Återkommer till frågan.

Det andra mötet, kommundelsnämndsmötet, var väl förutsägbart. Vi skulle ta budgeten och som vanligt kommer oppositionen med sitt eget förslag. Inte så att man prioriterar om bland posterna utan ska lägga på ett antal miljoner kronor. Eftersom kommunfullmäktige redan fastslagit hur mycket pengar som tilldelats nämnden så måste en utökning i princip gå tillbaka till fullmäktige för beslut. Tidigare år har oppositionen fått lägga sitt förslag men i år fick de bita i det sura äpplet och bara få sitt förslag som en protokollsanteckning. Hårklyverier kanske en del tycker men man kan ju inte föreslå åtgärder som det inte finns pengar till.

Det intensiva schemat fortsätter i morgon med planeringsmöte med Coompanion och sedan bär det av till Lundsbrunn för träff med en mängd västsvenska folkpartister plus en del andra.

Och på måndag nytt jobbuppdrag.

Nu dags för sängen eller ska jag fortsätta att se på reprisen av Mästarnas Mästare?

Inga kommentarer: