onsdag 27 januari 2010

Intressant demokratidag

Trots den sena timmen måste jag skriva ner några rader om dagens upplevelser. Och då menar jag inte försenat tåg som innebar busstur mellan Herrljunga och Borås i snöyra eller att garageuppfarten vara skottad när jag kom hem. Utan de intressanta föreläsningar som bjöds på, på SKL:s demokratidag.( SKL = Sveriges Kommuner och Landsting)

Många kloka förslag för att öka medborgarnas deltagande i samhällsutvecklingen presenterades. Liksom gjorda undersökningar om valresultat och hur politikernas uppfattning och medborgarnas uppfattning stämmer överens i olika frågor.

Enligt Sören holmberg, valgurun från Göteborg, så kommer det kommande valet att bli ett revanschval. Frågorna som enligt honom kommer att vara viktiga är sysselsättningen och regeringsfrågan. Vem är mest regeringsduglig och inger framtidsförhoppningar till medborgarna. Andra frågor Holmberg tog upp var partibyte och när man bestämmer sig. Vid senaste valet bytte 37 % parti medan endast 12 % bytte block. Och 57 % bestämde sig under valspurten. Alltså är det så att man måste köra valkampanj ända in i det sista.

Holmberg liksom flera andra påtalade att det är oerhört viktigt att det är "lätt" att välja. Det vill säga att det finns röstlokaler för förtidsröstning där människorna finns. Som till exempel i vår egen stadsdel på VI-kontoret på Hässleholmen under valet till Europaparlamentet. Eller valstugan på Stora torget i Borås.

Viktigt enligt Holmberg är också att medborgarna har motivation att rösta. Det ska vara spännande och betydelsefullt.

Det är viktigt att politiken kommer in i människornas vardag. Det vill säga att man blir medveten om att det faktiskt är ens eget ansvar att vara med och forma samhället. Men då gäller det förstås att politikerna låter medborgarna få tycka till. Vilket kan göras på många olika sätt. Ett är att anordna medborgardialog. Ett annat att ha medborgarpaneler.

Men det behövs också att medborgarna får kunskap om hur en representativ demokrati fungerar. Ibland verkar det som om den biten hoppades över i skolan. När det gäller skolan förresten är det viktigt att politiken finns med hela tiden genom att låta de politiska partierna finnas inom skolan. Inte bara en vecka före valet. Hur ska en ung människa annars kunna förstå hur viktigt det är att vara med och påverka samhällsutvecklingen om han eller hon aldrig får lära sig det från början.

Hur viktigt det är att nå förstagångsväljarna togs upp. I Botkyrka har man skickat ut SMS till förstagångsväljare och gratulerat till att de fått rösträtt. Alltså kommunen inte de politiska partierna.

Kommunens hemsida är viktig. Bland annat ska det klart och tydligt visas att det är en politiskt styrd verksamhet.

Till sist kan väl bara konstateras att det finns massor att göra för att stärka medborgarnas inflytande. Det behövs både utbildning i hur systemet fungerar med representativ demokrati och fler tillfällen där de som styr träffar och lyssnar till medborgarna.

Inga kommentarer: