fredag 22 januari 2010

Sverigedemokraterna borde åtminstone använda rätt siffror

Gårdagskvällens fullmäktigemöte blev ganska kort. Det kunde blivit ännu kortare om inte alla känt sig manade att gå upp och bemöta sverigedemokratens agiterande svada. Om allt vore så illa som han påstår så är det konstigt att vi har överlevt här i landet över huvud taget. Han inbjuder inte direkt till dialog. När han kommer med sakargument så är de flesta osanna eller halvsanna där det som passar sverigedemokraternas åsikter lyfts fram och resten lämnas därhän.

Även om många debattörer bidrar till att herrn i fråga kan göra som han gjorde efter budgetfullmäktige, dvs samla ihop alla sina inlägg utan motargument och lägga upp på Youtube, så är det inte lätt att hålla sig och inte bemöta alla osanningar och kränkningar. Jag hade tänkt hålla mig. Men när han började tala om att endast 5 % av alla 90000 som kommer till Sverige är riktiga flyktingar så tryckte jag på "begäraordetknappen".

För det första är siffran 5 % en siffra som hängt med i alla år. För det andra är vad som inräknas i flyktingar och för det tredje vad är totalen. Det är inte acceptabelt att kasta runt en massa procentsatser om man inte talar om varifrån de kommer.

Jag tycker att det fortfarande finns mycket som måste rättas till inom flyktingpolitiken. Jag tycker till exempel inte att det är värdigt ett land som Sverige att skicka iväg barn som varken kan tala eller äta själva och jag tycker att de som får stanna av synnerligen ömmande skäl också har ett skyddsbehov.

Enligt Migrationsverket så beviljades totalt 101 230 personer uppehållstillstånd i Sverige 2009. Fördelningen framgår av nedanstående tabell.

Asyl- Konventionsflyktingar

1744

Asyl – Skyddsbehövande

5914

Asyl – synnerligen ömmande skäl

977

Asyl tidsbegränsade tillstånd

126

Verkställighetshinder

2

Kvot flyktingar

1936

Anhöriga

24315

Anhöriga till flyktingar

9245

Arbetsmarknad

20802

Studerande

13312

EES-uppehållsrätter

17605

Adoptivbarn

619

Besök

4346

Övriga

287

101105

Om vi räknar ihop alla som har kommit som asylsökande eller kvotflyktingar (kvotflyktingar är sådana som funnits i något annat flyktingläger och som tagits ut av FN)och dessutom lägger till anhöriga till flyktingar så är den totala summan 19944. Det vill säga 19 % av alla som fick uppehållstillstånd i Sverige 2009. Och nästan alla som kommit hit som asylsökande får stanna på grund av att de har skyddsbehov. Självklart ska dessa kunna få hit sina anhöriga också. När det gäller anhöriga är det då make, maka och barn under 18 som gäller. Inte gamla föräldrar. Vilket också förtjänas att påpekas.

Så var man hämtar de fem procenten ifrån är för mig en gåta. Kanske dags för Sverigedemokraterna att börja plocka fram de rätta siffrorna, men risken för dem är då att siffrorna inte tjänar deras syfte när de pratar om "massinvandring".

Sedan är det självklart viktigt att vi både hjälper flyktingarna i deras närområde och ser till att fler länder tar sitt ansvar. Men de som kommer hit ska få en rättssäker asylprövning och inom det området finns en hel del mer att göra. Och att man måste ta större hänsyn till barn som far illa. Sverige har skrivit under barnkonventionen och den gäller alla barn i världen. Folkpartiet vill göra barnkonventionen till svensk lag. Det tycker jag också. För barnens skull.

Den som vill läsa mer statistik så finns den här på Migrationsverkets hemsida.

PS. En intressant upplysning är att bland nyetablerade "vanliga" anknytningar så är den från Thailand den högsta. 2249. Kan det möjligen vara svenska herrar som åker till Thailand och hämtar en fru. Har förstås inga belägg men kan inte låta bli att fundera.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Citat Merit Wagers blogg från den 18 januari:
"Ca 96 % av alla asylsökande som kommer till Sverige visar inte vilka de är genom att styrka sin identitet och nationalitet ..."

100% minus 96% ger cirka 5% som KAN styrka sin identitet.
Och kan (vill ?) man inte styrka sin identitet så är det väl lite problematiskt att vidhålla att man har skyddsbehov ?

Siffran "90.000 flyktingar" är dock inte korrekt, vilket ju också dina siffror visar...

Jag tror att "främlingsfientligheten" till stor del beror på stolligheterna på migrationsverket som beskrivs på Merits blogg.

Som t.ex. idag:
”De har inga ID-handlingar och sådana krävs inte heller av ”maken/makan” som ansöker på anknytning på svenska ambassaden”.

Vidare:
"Det spelar ingen roll hur många gånger miggorna slår larm om bedrägerier och lurendrejerier och att de larmar om att det behöver införas DNA-tester och ordentliga kontroller – deras arbetsgivare Migrationsverket bryr sig helt enkelt inte om det. Därmed anländer fler och fler människor utan anknytning till Sverige och utan asyl- eller andra skäl till vare sig PUT eller TUT och tas in – till en skrämmande stor del – för livslång försörjning."

Kommentar ?

Också om de 20.802 pers som listas som "arbetsmarknad" ?
Vilken arbetsmarknad ?

Vänligen
Tjalle

Roger Svensson sa...

För att reda ut fakta, asyl och flyktingstatus får enbart de som uppfyller villkoren i FN:s flyktingkonvention, se utlänningslagen: Länk

Enbart 3,6% av uppehållstillstånden 2009 gavs till personer som uppfyllde dessa krav (dvs. konventions- och kvotflyktingar).

Anne-Marie Ekström sa...

Först till detta med identitetshandlingar. Den som flyr från sitt land kanske inte alla gånger kan gå till myndigheterna de flyr ifrån och begära identitetshandlingar. Dessutom uppmanas de ofta av slänga de handlingar de har av flyktingsmugglare. Det är självklart inte bra men hur skulle du själv göra om du skulle tvingas fly.
Sedan till statistiken. Varför ska inte andra skyddsbehövande också räknas in i statitstiken. Har inte dessa behov av skydd?
Men ska inte EU-medborgare, studerande och arbetskraftsinvandrare få vara här. Och ska inte svenska män få gifta sig med thailändskor?

Anonym sa...

Men snälla Anne-Marie !

Citat:
"Dessutom uppmanas de ofta av slänga de handlingar de har av flyktingsmugglare.
Det är självklart inte bra men hur skulle du själv göra om du skulle tvingas fly."

Och nu till 10.000-kronors-frågan: Varför tror du de uppmanas slänga de handlingar de har ?
Är jag en obotligt stygg människa om jag förmodar att det är för att smugglarfirman vet att med de handlingar flyktingarna har så har de inga asylskäl ???

Jag skulle nog också slänga mina handlingar om jag sökte asyl utan asylskäl. Men detta rättfärdigar väl inte problemet ?
Eller menar du att "svensk lag ska endast gälla om den inte missgynnar den asylsökande ?"

Fortfarande ingen kommentar till de skildrade stolligheterna på migrationsverket ?

Vänligen
Tjalle

Wiktor sa...

"Om vi räknar ihop alla som har kommit som asylsökande eller kvotflyktingar (kvotflyktingar är sådana som funnits i något annat flyktingläger och som tagits ut av FN)och dessutom lägger till anhöriga till flyktingar"

Har deras anhöriga som flyr pga sexuell läggning också flyktingskäl då? Det är bara ett exempel av många möjliga

Tycker DU ska använda dig av "rätt" siffror