tisdag 15 december 2009

Konkurrens ger kvalité

Varje gång det debatteras i fullmäktige, eller någon annan politisk församling i Borås, om någon kommunal verksamhet kan drivas i någon annans regi än kommunens, så blir alltid svaret från den röda delen av församlingen att vi säljer ut de gamla. Vad är det som säger att det alltid är de som är anställda av kommunen som gör det bästa jobbet och att dessa alltid är felfria?

Idag skriver DN om hemtjänstpersonal, anställd av kommunen, som när de velat vara lediga har anlitat vikarier utan att arbetsgivaren vetat om det och betalat dessa svart.

De extraanlitade personerna har också enligt DN delat ut mediciner utan att ha fått någon delegering från ansvarig sjuksköterska. De extraanställda har dessutom jobbat oförsäkrade och utan att betala skatt. Otroligt att något sådant kan fortgå. De kommunanställda som så missbrukat sitt förtroende får dock fortsätta att jobba kvar under den tid utredning pågår vilket jag tycker är märkligt. Händelsen har anmälts enligt Lex Sarah.

Enligt Ljusdals hemsida står det så här:

"Äldreomsorgen i Ljusdals Kommun kännetecknas av välutbildad och duktig personal som är en garanti för att äldre och andra med omvårdnadsbehov får det stöd de behöver för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt."

Stämmer väl inte så särskilt bra om de som utför hemtjänsten är svartjobbare.

Jag hoppas att sådant här inte förekommer ofta. Förmodligen är det ett engångsfall. Men det visar ändå hur utlämnad den enskilda människan är när han eller hon inte har något val. När det brister hos den enda utföraren av hemtjänsten finns inget alternativ.

Jag ser på Ljusdals hemsida också att man håller på och utreder att införa kundval. Mitt tips. Gör det fortare än kvickt så att den kommunala hemtjänsten får konkurrens. Konkurrens ökar kvalitén. Om ett privat hemtjänstföretags anställda agerat på motsvarande sätt med att ta in ej godkänd personal, så tror jag inte det hemtjänstföretaget varit så långlivat som utförare av hemtjänst. Och den äldre som drabbats av de svartjobbande skulle säkert valt ett annat alternativ än kommunen.

Dessutom anser jag att de som fått svarta pengar ska betala skatt.

2 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Det är lika illa när någon missköter sitt jobb oavsett om det utförs i kommunal eller privat regi. vi har aldrig sagt att personal som arbetar för ett privat bolag är av sämre sort, bara att de oftast är sämre utbildningsnivå på privata utförares personalstab. Det är inte personalen på golvet som jagar på, de är de som jagas av profittörstande riskkapitalister. Personalen är ofta utsatta för en sämre arbetsmiljö och hårdare press i den privata sektorn än i den kommunala. men med er s.k. konkurrensutsättning riskerar även kommunal personal få springa fortare på bekostnad av kvaliteten i verksamheten.

Tomas Gustafson sa...

Jag håller med den alltid kloke Lennart Andreasson.
Det handlar oftast om att den private utföraren, företaget, sparar in på arbetstagarens arbetsmiljö och villkoren i arbetet. Det är fler visstidsanställningar och timtidare Det är inte sällan underbemannat.
Dessutom saknar personalen meddelarfrihet och vi som medborgare saknar insyn. Det betyder att ju mer som privatiseras destu mindre demokrati i kommunen.
Jag är förundrad att du så ensidigt tar privatiseringens lovn Anne-Marie.