tisdag 1 december 2009

Budgetdebatten igen

Redan första dagen i julmånaden. Ett antal dagar har förflutit sedan årets maratonfullmäktige avslutades. Trots alla argument från talarstolen blev resultatet ändå det förväntade. Några jämkningar med oppositionens förslag gjordes dock. Fullmäktige gick med på att alla i grundskolans högre klasser ska få utbildning i hbtq-frågor. Ett bra beslut. Både för att sprida kunskap om frågorna för att motverka homofobi och för att bidra till att ge svar till dem som själva börjat fundera över om de gillar en person av samma kön.

Men något måste göras åt debattformen. Över 24 timmar i en fullmäktigesal med en undermålig ventilation kan inte vara hälsosamt. Det finns många alternativ hur man kan göra. För det första måste man se till att man diskuterar ämne för ämne. Skolan för sig och äldreomsorg för sig, fast den diskuterades inte så mycket, och integration för sig. Inte som en enda röra och flera gånger samma sak.

Dessutom skulle debatten kunna bli mer livaktig med en partiföreträdare per ämne som får tala lite längre och resten bara ha korta inlägg.

Idag ska jag avsluta mitt jobb på riktigt. Egentligen slutade jag igår men nu ska nycklar lämnas in mm. Det är trist att projektet för att stimulera kvinnors företagande är slut för denna gång. Men så är det nu med projekt. De tar slut. Men det kommer med största sannolikhet att återuppstå på det nya året. Att synliggöra och stötta kvinnors företagande behövs. Så länge som det fortfarande bara är en tredjedel av dem som startar företag som är kvinnor.

Inga kommentarer: