måndag 13 oktober 2008

Starternas dag

Idag har det varit startdag. På förmiddagen var det ett startmöte för utvärdering och uppföljning av projektet Kedjan på Hässleholmen. Intressant att få vara med och lyssna på de som jobbar aktivt i projektet med de olika delarna. Projektets syfte är att få fler människor i arbete. Både vad som händer vid ett lyckat projekt och vilka risker som finns i projektet diskuterades. Det känns verkligen bra att diskutera sådana frågor vid projektstart. Det är lättare att ändra om man tidigt upptäcker om något går åt fel håll. Vilket förhoppningsvis det inte gör.

Sedan har QVIM, nätverket för kvinnors företagande haft Kickoff. Cirka 80 kvinnor kom till vårt möte där de fick både veta mer om QVIM och en intressant och rolig föreläsning av Sofia Bergenstjerna och Frida Haavisto från Beautiful business. Och både Radio Sjuhärad, Borås tidning och Borås NU var där.

Men i morgon blir en tidig dag och igår natt blev det sent med hemsidan så nu blir det sängen. Så jag orkar prata Access i morgon.

PS. Jag glömde en start (kan man väl kalla det). Idag gick en enkät ut till alla nämnder och bolag i Borås som handlar om hur dessa levt upp till kommunens integrationsprogram.

Inga kommentarer: