onsdag 8 oktober 2008

I finanskrisens skugga

I skuggan av finanskrisen händer det saker i den svenska politiken. Men lite feltajmat som Henrik Brors uttrycker det i DN. S och mp fördjupar sitt samarbete och vänsterpartiet kommer att förbli utanför (SvD, DN). Trist för vänsterpartiet men inget oväntat. Kan man inte följa ekonomiska spelregler så ska man inte heller vara med i budgetleken.

Förhoppningsvis blir det aldrig aktuellt, men det är onekligen intressant vad som händer om alliansen skulle förlora valet. Vänstern kommer inte att stödja en s-mp regering. (SvD, DN)Helt klart är det tryggare med fortsatt alliansmajoritet. Låt oss hoppas på det.

Även om det i dessa dagar känns ganska otryggt med finanskris och varsel som duggar tätt. När bilindustrin får problem så påverkar det hela Västsverige. Det är många företag som är underleverantörer till de stora biltillverkarna. Risken finns också att de som idag lever i utanförskap utan arbete får än svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det är bara att hoppas på att det vänder.

Själv har jag just varit på en information om hur man beräknar samhällsnyttan när en person kommer i arbete i stället för att gå på bidrag. En sådan uppföljning är en av de utvärderingar man ska göra inom projektet Kedjan som nu pågår på Hässleholmen. Projektet syftar till att få fler människor ut i arbete och bygger på samverkan mellan försäkringskassa, kommun, arbetsförmedling med flera. Mer finns att läsa här. Utvärdering är en viktig del i ett projekt. Förutom att mäta samhällsnyttan, det vill säga vad tjänar hela samhället, så kommer självklart andra utvärderingar att göras. Mer om Kedjan finns här. Trots kriser tror jag ändå att projektet kommer att ge resultat. Entusiastiska och kompetenta personer som jobbar i projektet och ordning och reda borgar för detta.

En följd av att fler människor får arbete är att det behövs fler dagisplatser. Så är fallet i många kommundelar i Borås. Lyckligtvis har vi ännu inte behövt börja bygga förskolor på Viskan. I Stockholm planerar man att bygga flytande pråmförskolor. Jag tror inte jag skulle släppa iväg mitt barn till en sådan förskola med 20 meter vatten under. Även om baracker och trånga lägenhetsdagis inte är det bästa så föredrar jag nog det i alla fall. (DN)

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

"Kan man inte följa ekonomiska spelregler så ska man inte heller vara med i budgetleken."

Vem är det som bestämmer spelreglerna? Är det tvunget att följa dessa regler om de begränsar möjligheterna att föra den politik man önskar? Det är ingen naturlag att spelreglerna ska se ut som de gör, det är resultatet av politiska beslut - som i demokratisk ordning får ifrågasättas.

Ni får det trångt i mittfåran framöver!