måndag 6 oktober 2008

Den sociala ekonomin oerhört viktig

Det talas mycket om social ekonomi och hur viktig denna är för samhället.

Kortfattat kan social ekonomi definieras som organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål och bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Och den sociala ekonomin har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Noterbart är att begreppet social ekonomi fick vi på köpet vid EU-inträdet.

Den skapar både arbetstillfällen och social gemenskap. Exakt hur mycket pengar den sociala ekonomin omsätter kan ingen veta exakt men det finns siffror som talar om 140 miljarder kronor per år. Andra siffror som är i omlopp är att det ideella arbetet motsvarar ungefär 350 000 heltidstjänster.

Bland andra stöttar Västra Götalandsregionen den sociala ekonomin och Coompanion har ett uppdrag inom den sociala ekonomin när det gäller företagande. Mer om regionens verksamhet inom detta kan läsas här.

Den sociala ekonomin är värdefull för samhället och måste stöttas på alla sätt. Ett sätt är att ge föreningar olika typer av bidrag. Men det är också viktigt att man inte motarbetar ideellt arbete.

Det är precis vad jag tycker Borås gör när man tvingar verksamheter som bedriver ideell secondhandförsäljning att betala när det lämnar kvarblivet gods till återvinning. För alla hushåll ingår det obegränsat antal gånger man får lämna gods till återvinning i sophämtningsavgiften. (Och det hoppas jag det fortsätter att göra. Risken finns annars att soporna hamnar i skogen) Men för företag och andra organisationer kostar det pengar.

Det nu aktuella fallet är Gärdhem som tar emot föremål från privatpersoner och sedan säljer dem. Pengarna går till olika typer av välgörande ändamål. Många kyrkor är inblandade. Allt som lämnas kan dock inte säljas och måste slängas. Någon sortering vid mottagandet görs inte. En del ställer bara godset utanför när ingen är där och kan ta emot. Alltså blir det Gärdhem som får lämna oanvändbart till återvinning i stället för privatpersonerna. Då känns det onekligen rimligt att samma regler ska gälla för Gärdhem som för privatpersoner.

Att människor vill göra gott för andra måste premieras inte motarbetas. Jag blir riktigt arg. Att sprida kunskap om vad den sociala ekonomin betyder måste spridas så att sådant här försvinner. Det kan inte vara så svårt att särskilja organisationer som uppfyller kriterierna för att tillhöra den sociala ekonomin från vinstdrivande företag.

Mer om detta finns på Radio Sjuhärads hemsida.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Anne-Marie. Jag blev lika förbannad som du när jag i radio hörde den där chefen för Borås Energi eller var han kom ifrån. Men så har livet blivit i Sverige. Bortförklaringar, skylla på diverse bestämmelser osv Då lider ingen risk för att få någon anmärkning på sig. När skall diverse chefer börja använda hjärnan? F. f.. för politisk korrekthet. Hälsningar från Claes i Borås.