torsdag 8 november 2012

Medborgardialog och Social ekonom

Har sjunkit ner i TV-soffan efter en intensiv vecka. Tre dagars datakurs och en dag fylld med möten. Datakurserna är inte så mycket att skriva om men dagens möten har varit inspirerande.

Gruppen som jobbar med att ta fram principer för hur Borås ska jobba med att få dem som bor, verkar och vistas i Borås att bli mer delaktiga i Borås framtid genom Medborgardialog. Gruppen som har representanter från alla partier i kommunfullmäktige har kommit långt. Vi kommer att bli färdiga med principerna inom utsatt tid. Att ha Medborgardialog innebar inte att politikerna frånsäger sig ansvaret men att politikerna inför större beslut kan inhämta medborgarnas åsikter för att kunna fatta bättre beslut. Om fler får vara med att tycka till i ett tidigt skede i samhällsutvecklingen kan kanske många “krismöten” undvikas.

På eftermiddagen var jag i Göteborg på möte Regionens sociala ekonomiska råd. Som representant för den sociala ekonomin i Sjuhärad. Inte som politiker. I Sjuhärads sociala ekonomiska råd är jag representant för Studieförbundet Vuxenskolan. Men jag har ju ett förflutet inom föreningslivet och känner starkt för ideellt arbete. Har burit med mig det sedan barndomen när jag fick uppleva hur min mormor alltid ställde upp för det ideella. Sydde dukar och skänkte till kyrkliga syföreningen eller för Östergötlands barn som vinster i lotterier eller som auktionsobjekt.

Att ta vara på föreningslivets engagemang kan också bidra till ökad tillväxt. Idag finns många utmaningar för de ideella föreningarna. Risk finns att bidrag från kommuner och stat kan minska. Därför måste alternativ till att finansiera verksamheten komma in. Här behövs utveckling. Hur ta vara på engagemanget och förändra en ideell verksamhet till att bli lönsam. För att klara sin egen verksamhet. Här ryms också socialt företagande.

Social ekonom är ett begrepp som kanske känns lite luddigt. Under tiden  som jag själv ska jobba med att ta fram en överenskommelse mellan den ideella sektorn och Västra Götalands regionen kommer allt mer av vad som ska göras komma fram. Lovar återkomma i bloggen.

Jag har verkligen två intressanta uppdrag framför mig. Att ta fram principer för hur medborgardialog i Borås ska genomföra och dessutom att vara med och ta fram en överenskommelse mellan regionen och organisationer och föreningar.

Nu dags för att sova . Ögonen bara faller ihop.

1 kommentar:

Carina Boberg sa...

Intressant att följa ert arbete med Överenskommelsen.
Vi har nu i Linköpingg haft första ceremonin. 80 föreningar skrev på, och i januari har vi ytterligare en ceremon för de föreningar som inte skrev på i höstas.

/Carina