måndag 2 juli 2012

Rapport 2 Första dagen

Första dagen mot sitt slut. Ja, i och för sig andra. Det var ju lite aktiviteter även igår. Men första hela dagen. Förmiddagen ägnades som sagt åt Sociala investeringar. I eftermiddag har jag varit dels på ett seminarium om vilka rättigheter som vi har som EU-medborgare, dels ett seminarium om kooperativ där olika attityder kring kooperativ och vad folk förknippar med kooperativ presenterades.

Den kooperativa sfären är jag ju rätt hemma i. Däremot gav seminariet kring våra rättigheter som EUU-medborgare lite mer inspel som jag kan vidarebefordra som folkpartistisk EU-ambassadör. Att det finns ett samråd från EU-kommissionen kring olika frågor där alla EU-medborgare kan gå in och tycka till. Här är adressen.

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sv.htm

Återkommer om detta. Nu kvällsaktiviteter med tal av miljöpartiet och västsvenskt mingel.

Inga kommentarer: