tisdag 3 juli 2012

Dag två i Almedalen

Almedalsveckans andra dag började med Mission possible. Ja. Det handlade om ett seminarium om nyanländas etablering. Seminariet inleddes av statssekreterare Jasenko Selimovic som berättade om de problem han möttes av när han kom som nyanländ till Sverige och ambitionen att bli av med dessa problem.

Han trycker på att när vi tar emot nyanlända så måste vi göra det med den intentionen att de som kommit hit ska stanna och bli en del av Sverige. Tillhörigheten är viktig. Och at vi möts, både nyanlända och infödda. Om man aldrig möts så skapas myter om varandra. Vi måste bli sambos i stället för särbos som bara möts en eller några gånger om året vid speciella tillfällen.

Det är också viktigt att vi ser alla som vuxna människor som vill och kan ta eget ansvar.

Samma tema hade också nästa talare. Vår egen landshövding i Västra Götaland, Lars Bäckström, som är huvudansvarig bland landshövdingarna för nyanländas etablering. Numera är ju länsstyrelserna ansvariga.

När man ligger i diket kan man välja att titta i dyn eller mot stjärnorna. Alla har ett ansvar för sitt eget liv. Naturligtvis behövs ibland hjälp.

Och ett problem när det handlar om nyanlända så är det bostäder. Men det gäller att hitta möjligheter. Och Bäckström var inte alls främmande för sanktioner om man som nyanländ tackar nej till arbete. Sanktioner är ju något som drabbar alla om man tackar nej till jobb.

Inte lätt att sammanfatta ett seminarium på två timmar. Efter dessa två talare så talade arbetsförmedlingens generaldirektör och några konkreta lyckade exempel presenterades. Gävleborgs satsning på kombinerad yrkesutbildning och SFI. Med lyckat resultat. Och då handlade det om personer med lite utbildning. Även i Borlänge fanns lyckade resultat där somalier utbildats till skogsarbetare.

Arbetsförmedlingens generaldirektör pratade om Sverige som transitland. Dvs man kommer hit och förväntas ge sig härifrån igen när allt blivit bättre i hemlandet. Hon likställde det med rosbuske som man tar hem med en plastpåse kring rötterna men inte skulle ta bort plastpåsen när man planterar den hemma. En rosbuske eller en människa med plasten kvar kring rötterna kan inte växa.

Det var ett mycket intressant och givande seminarium. Duktiga, inspirerande och dessutom roliga föredragshållare. Att arbetsförmedlingens generaldirektör också var mycket frispråkig och okonventionell gjorde inte saken sämre. Hon blev hellre förlåten i efterhand än att fråga om lov.

Dagens andra seminarium var inte mindre intressant. Det handlade om socialt företagande. Slutsats. Det behövs mer kunskap på alla nivåer och att jag var helt rätt ute när jag motionerade om att ta hänsyn till sociala kriterier vid upphandling.

Nu avsluta detta och gå "hem" och lämna av lite pappersbuntar. Sedan blir det hållbar stadsutveckling.
Bilden från seminariet för nyanlända. Bengt Westerberg, Jasenko Selimovic och bakhuvudena på Lars Bäckström och Eva Eriksson.

Inga kommentarer: