torsdag 5 juli 2012

Folkpartiets dag i Almedalen

Så har det då kommit till Folkpartiets dag. Det märks att det är i slutet av veckan. Lite färre människor och lite färre seminarier.

Själv har jag hängt mest i Folkpartiets sidekick- tält där sidoorganisationer till och nätverk kring Folkpartiet har hållit till med information och några har också anordnat seminarier. Själv har jag varit där för Liberala företagares räkning. Liberala företagare jobbar för att påverka Folkpartiet i småföretagarfrågor. Andra organisationer i tältet var Gröna liberaler, HBT-liberaler, Liberal Mångfald, Liberala Studenter och Kulturliberaler. En hel del nätverk alltså.

Partiledaren Jan Björklund har haft en intensiv dag. Intervjuer från morgon till kväll. Själv har jag lyssnat till tvä. P1morgon och live i P4 extra. Självklart var en av frågorna i båda intervjuerna hur han såg på Reinfeldts kommentar idennes tal om språktest. Som de flesta nog tolkade som en gliring till Folkpartiet. Björklund svarade helt sanningsenligt att han håller med Reinfeldt. Självklart är det viktigt att man sakkunnig jobba i Sverige, även om man inte har fullgoda språkkunskaper. Det är till och med önsvärt att man ska kunna börja jobba så snart som möjligt som man kommit hit. Det Folkpartiets förslag innebär att man när man söker svenskt medborgarskap ska ha vissa språkkunskaper och även en del om hur vårt demokratiska system ser ut. Inte så märkligt eftersom ett medborgarskap innebär en hel del rättigheter som att till exempel att rösta till riksdagen. Den lagstiftande församlingen.

I de utfrågningar som jag lyssnat till har dock inte någon fråga ställts till partiledaren om partikollegans utspel igår att denne tycker att allianspartierna ska bli ett enda stort parti. Mycket märkligt och uppseendeväckande uttalande av en högt uppsatt person inom partiet. Dessutom dagen före partiets dag i Almedalen.

Nu snart dags att lyssna till talet. Lär handla om arbetsmarknad.

Bilder. Liberala företagare och HBT-liberaler i tältet och Jan Björklund i P4 extra.


Inga kommentarer: