söndag 15 januari 2012

Debattartikel om bostadsförmedling

Idag var min replik om bostadsförmedling som svar på Lennart Andreassons artikel publicerad i BT. Lennarts artikel var ett svar på en tidigare artikel jag skrivit. Repliken finns ännu inte på nätet. Men här kommer den.

Bostadsförmedling till ingen nytta.

Som vanligt, med ett uppifrånperspektiv, tror sig de vänsterpartistiska politikerna veta bäst hur andra människor ska leva. Det framgår av Lennart Andréassons (LA) svar på min artikel om bostadsförmedling.

Det kanske är så att de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller annan förföljelse känner en trygghet i att bo nära sina landsmän och att möjligheten att få ett jobb i stället är det mest viktiga när man kommer hit som nyanländ.

Visst är det viktigt att vi har bostadsområden som det känns tryggt att bo i, med olika typer av bostäder- hyresrätter, bostadsrätter och villor. Ingen ska heller behöva diskrimineras för att han eller hon har ett utländskt klingande namn. Men att den som är nyanländ så fort som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden är det viktigaste. Ett ställningstagande som åtta partier gjorde gemensamt när vi tog fram integrationsprogrammet för Borås. Och LA var med.

Förutom att vi i integrationsprogrammet lyfter arbete som det absolut viktigaste så finns också där en konkret handlingsplan. Enligt tidsplanen för denna handlingsplan skulle mycket redan ha genomförts eller åtminstone vara på gång. Jag har inte sett något av detta i budgeten för 2012. Det handlar om att sprida kunskap om värdet av mångfald på ett företag. Det handlar om att utveckla samarbetsformer med de ideella organisationerna, något jag dessutom nu har motionerat om till kommunfullmäktige. Det handlar om att, tillsammans med regionen, utreda möjligheter till rehabilitering för flyktingar med trauman. Plus lite till.

I stället för att prioritera integrationsprogrammets punkter väljer det rödgröna styret att införa en bostadsförmedling. En bostadsförmedling som bara kan bli en halvmesyr eftersom ingen fastighetsägare kan tvingas vara med. Även de kommunala fastighetsägarna har det slutliga avgörandet att säga ja eller nej till en hyresgäst. Till vilken nytta bygger man då upp en omfattande administration med därtill hörande kostnader. I en tid där alla andra kommunala förvaltningar måste spara.

Jag är inte emot konkreta förslag på integrationsåtgärder som LA påstår, förutom när det handlar om förslag där det handlar om tvång och uppifrånperspektiv. Jag trodde att LA var för att de, som det handlar om, också ska få vara med och påverka.

Jag håller med om att vi måste få ett samhälle där alla respekteras och tolereras men då måste också alla bidra. Både de som kommer hit och de som redan bor här. Om vi börjar med nämnda punkter från integrationsprogrammet så har vi kommit en bra bit på väg till ett samhälle där det inte handlar om ”vi och dom” utan om alla boråsare, oavsett bakgrund. Då kommer det inte heller att behövas några integrationsprogram i framtiden.

Inga kommentarer: