torsdag 15 december 2011

Ta vara på de idéburna organisationernas engagemang

Idag blir det en mötesdag. Först representationskommitté och sedan kommunfullmäktige. Det sistnämnda kan nog bli lite långt. Med både allmänhetens frågestund och en rad enkla frågor och så den stora frågan om ett nytt kraftvärmeverk.

Dessutom har jag lämnat en motion. Denna kommer dock inte att läsas upp utan bara anmälas.

I den handlingsplan för integration som fullmäktige antog för snart ett år sedan fanns med en punkt att man ska jobba för att utveckla samverkansformer med frivilligorganisationer i integrationsarbetet. Enligt planen skulle ett förslag hur detta skulle gå till ha presenterats i samband med budgetarbetet till 2012. Det är möjligt att det pågår men någon presentation av något förslag när vi tog budgeten såg inte jag skymten av. Liksom jag inte hittade något annat av det som skulle presenteras i samband med budgetarbetet 2012 enligt handlingsplanen. Till exempel att utreda hur man ska införa mångfaldsinformatörer eller hur man i samverkan med regionen ska jobba för att hjälpa flyktingar med trauman.

Även om det pågår arbete så borde detta ha nämnts. I stället driver man igenom att införa en bostadsförmedling i tron att det ska lösa integrationen.

Därför har jag motionerat om att Borås stad ska utreda förutsättningar för hur de ideella organisationerna ställning ska stärkas i välfärdsarbetet. Både inom integrationsarbetet men också inom det sociala området i övrigt.

På riksnivå finns en överenskommelse mellan idéburna organisationer, regeringen och SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att klargöra roller i inom det sociala området och integrationsområdet. Flera kommuner har gjort lokala överenskommelser. Borås borde kunna bli nästa kommun som utvecklar samarbetet med idéburna organisationer. Det kan vara sådana som finns på riksnivå som Röda Korset eller Rädda barnen. Men också lokala idrottsföreningar eller invandrarföreningar.

Idag sägs det att cirka 300000 årsarbeten utförs per år över hela Sverige av ideella organisationer. En resurs väl värd att ta vara på.

De idéburna organisationerna kan bidra i hög grad också när det gäller att även stå för alternativ inom vård och omsorg. Ett IMG_1086alternativ, där demokrati och delaktighet i det man utför i stället för girighet. Kanske dags att se till dessa möjligheter i stället för att förkasta allt som är alternativ. 

Ska bli spännande att se hur den mottas.

Inga kommentarer: