fredag 16 december 2011

Fredagsblandning

Äntligen fredag efter ännu en intensiv vecka. Visserligen bara två kursdagar men ändå intensivt med flera möten i veckan.

Kursen hölls den här gången ute på företag. Det är alltid roligt att vara ute på ett företag. Det är ju ute i verkligheten det jag lär ut ska användas. Och så lär jag mig också lite om företaget. Jag har alltid tyckt det varit intressant att göra företagsbesök. Vilket jag gjorde många av under riksdagsåren. Att ha utbildning på företag ger en än djupare bild.

Igår var det mötesdag. Först representationskommittén. Sedan kommunfullmäktigemöte. Som tog närmare sex timmar. Kraftvärmeverk, nattstopp och förskoleregler debatterades flitigt. Det speciella med debatterna var att det var inte mellan den rödgröna minoriteten och oppositionen som det fanns skiljelinjer. (BT) Den här gången var det enskilda individer inom allianspartierna som var emot resten av ledamöterna. I något fall på samma linje som sverigedemokraterna. Lite hela havet stormar. De förslag som kom från kommunstyrelsen gick dock igenom. Även om det blev en och annan votering.

En felsägning från kommunfullmäktiges ordförande orsakade en skrattsalva i församlingen. För andra gången sa han kärnkraftverk i stället för kraftvärmeverk. Samma felsägning som för en månad sedan när nämnda ärende sköts upp.

Det var bra att ärendet om kraftvärmeverket sköts upp förra mötet. Så att vi fick en ordentlig debatt även om frågan har diskuterats länge och mycket och jag tror att alla har kunnat skapa sig en uppfattning. Det är en stor investering. Jag tror att vi måste tänka framåt och inte bygga ett stort kraftvärmeverk mitt inne i det som i framtiden ligger i centrala staden. 

När det gällde frågan om förskoleregler så var det KD som ville ändra punkten om åldersgränser för barn som får vara på förskola. Idag får även barn från 6 månaders ålder vara på förskola. Inte för att någon egentligen vill att barn ska lämnas bort så tidigt. Men för att det kan finnas speciella förhållanden då inget annat är möjligt. KD fick ingen framgång med förslaget.

Idag har jag varit på mitt första möte med Södra Älvsborgs Räddningsförbund. Spännande och intressant. Bland annat fanns vatten med på dagordningen. Det sistnämnda med anledning av de höga vattenflödena i vårt område. (BT)Lärde mig en ny förkortning. IVPA. I väntan på ambulans. Dvs när räddningstjänsten rycker ut på avsides liggande orter då det tar lång tid för ambulans att komma på plats.

Sedan var det dags för jullunch. Plus en lunch till på Vuxenskolan.

Nu blir det att titta på Sveriges hjältar på TV. Det finns mångaadventsljusstake hjältar som gör fantastiska insatser över hela Sverige. Både organiserat i föreningar och organisationer men också helt enskilt. Det är viktigt att dessa hjältar uppmärksammas. Hänger lite ihop med min motion jag lämnade igår om att skapa bättre samarbete mellan idéburna organisationer och kommunen.

Och njuta av alla juleljus

Inga kommentarer: