torsdag 13 februari 2014

Vem ska tala väl om Borås om inte vi Boråsare gör det?

Jag flyttade till Borås när många flyttade härifrån, 1980. Då var staden verkligen en sovande stad. Jag brukade säga att staden har många fina omgivningar och många välutrustade sportstugor. Något mer kunde jag 3861_82215654131_3562129_ninte säga. Även om sportstugorna och omgivningarna också finns kvar så är Borås så mycket mer nu. Omvärlden har också noterat detta och Borås har bland många andra pris också fått pris som Årets stadskärna 2011. En stad som utvecklas gör också att människor vill bo kvar. Det gäller att se framåt och ha visioner. Inte att luta sig tillbaka och tycka att det var bättre förr. För omvärlden förändras och det gamla kommer aldrig tillbaka. Hur gärna man än vill.

Borås stad har tagit fram en vision som ska vara genomförd 2025. En vision är hur man vill att framtiden ska bli. Men utan att ta olika steg på vägen så kommer man inte dit hur mycket man än pratar om att man har en vision. Kommunen har ett ansvar att ta de stegen. En viktig del i en vision är att skapa bra förutsättningar för företagande. För utan företag ingen välfärd. Det kan handla om att tillhandahålla mark för företag som vill starta och växa. Det kan också handla om att göra det så enkelt som möjligt för den som vill starta företag och behöver söka en rad tillstånd, genom att kommunen har en väg in, en företagslots. Men det kan också handla om att skapa mötesplatser där människor kan mötas och utbyta idéer och tankar. Kongresshuset som planeras i Borås är en sådan mötesplats. Avsikten är att få fler människor att komma hit och också se fördelarna med Borås. Spendera pengar och kanske vilja komma tillbaka för att spendera än mer pengar. Pengar som bidrar till att fler jobb skapas och fler betalar skatt. Skatteintäkter som kan betala vård, skola och omsorg. Som sagt, utan företag ingen välfärd.

Men för att fler ska komma hit det gäller också att alla vi som bor i Borås talar väl om staden. Om vi boråsare inte själva tror på och talar väl om vår stad, vem ska göra det då?

Jag själv har blivit kallad ”Tant Borås” av mina vänner från annat håll. För när jag deltar i en diskussion eller samtal så kommer jag lätt in på hur vi gör just i Borås. För det mesta i positiv bemärkelse. Sedan finns det självklart politiska skillnader där jag inte instämmer i allt. Särskilt när det handlar om alternativ inom det offentliga. Där jag ser alternativ som något positivt. De vackra omgivningarna finns kvar i min beskrivning av Borås men dessutom Sandvalls plast, skulpturerna, sommartorsdagarna, en växande djurpark och mycket mer. Borås är inte längre en sovande stad utan den lever, men för den skull får man inte slå sig till ro och tycka att allt är bra. Och vi boråsare måste bidra till att tala om det när vi träffar våra vänner från andra delar av Sverige eller världen. Var och en borde bli en Tant eller farbror Borås.

År 2021 firar staden 400 år. Det är dags att börja tänka på hur vi ska fira detta. (Har lämnat en motion om detta till kommunfullmäktige) Vi måste titta framåt och inte bakåt.

Inga kommentarer: