torsdag 20 februari 2014

Bifall till tunnelutsmyckning på Hässleholmen

Dagens kommunfullmäktige blev så där lagom långt. Inklusive ajournering på ca 25 minuter var vi klara på ter timmar. Det blev återremiss på Orngeriet i Stadsparken. Moderater och Kristdemokrater fick igenom den.Det blev inga jättelånga dsikussioner i övrigt. Även om alla partier, inklusive streckpartiet, förutom SD gick upp och yrkade bifall till förslaget om gymnastikens hus och ett tält för fotboll. 
Jag gladdes förstås åt att den motion om utsmyckninga av tunnlar på Hässleholmen jag skrivit tillsammans med några andra folkpartister bifölls. Tanken är att barn och unga ska utsmycka dem med hjälp av teckningar och annan typ av gatukonst, Det främjar barns och ungas delaktighet och dessutom att området blir snyggare.
Kan barn och unga från hela stadsdelen vara med skapar det också möten mellan olika skolor. Både invandrartäta skolor och landsbygdsskolor.
Rikgtigt roligt att motionen mött så stort gensvar. Idén till tunneln med teckningar fick vi från Vejle, Borås vänort i Danmark. 
Några bilder från Vejle
Inga kommentarer: