onsdag 30 januari 2013

Nytt förslag om inkomstgaranti för riksdagsledamöter bör gälla alla

Nu finns det äntligen ett förslag på förändrade villkor när man lämnar ett förtroendeuppdrag som riksdagsledamot. Redan 2003 motionerade jag och Anita Brodén (fortfarande riksdagsledamot) att villkoren skulle ses över. De villkoren som finns idag är generösa. Och rimmar dåligt med de krav man ställer på andra. Även om ett riksdagsuppdrag inte kan jämställas med ett vanligt arbete. Ett visst stöd under den närmaste tiden behövs och max 2 år kan vara en rimlig tid. Men jag tycker det ska gälla alla. Inte bara de som blir nyvalda 2014. Det är totalfel tänkt. Alla riksdagsledamöter väljs på nytt. Ingen har en fast plats i riksdagen. Riksdagsuppdraget är ett förtroendeuppdrag och inget jobb, där sist in först ut gäller. Det handlar inte om att ändra bakåt. (Ekot, SvD)

Själv var jag glad för det år jag fick inkomstgaranti. Som egen företagare hade jag ingen anställning att gå tillbaka till och att efter fyra år fortsätta där jag slutade var inte självklart. Det blev så efter en tid även om jag sökte några jobb också. Fast det är ju inte så många som anställer en 60-åring.  Och kunderna fanns inte direkt och kunskapen var ringrostig. Det händer ju lite inom datavärlden på fyra år. När den värsta besvikelsen att inte få åka tillbaka till riksdagen efter valet 2006 lagt sig var det bara att ta tag i livet igen. Och det gick att komma tillbaka. Inte för att jag var helt självförsörjande efter ett år men med lite pengar undanlagda från riksdagstiden har det gått. Och jag har haft enskild firma så jag har inte kunnat lägga undan några pengar i något bolag. De pengar jag tjänade under året avräknades mot inkomstgarantin.

Inga kommentarer: