tisdag 29 januari 2013

Medborgardialogen i Borås åkte till Stockholm

På väg hem från Stockholm efter en intressant dag kring Medborgardialog. Dagen inleddes med en föreläsning av hans Abrahamsson som talade om omdaningen av världen. Hur2013-01-29 12.52.41 globalisering, urbanisering och migration påverkar rättvisa, utveckling och säkerhet.
Han talade bland annat om den nya ekonomiska geografin. Att lokal arbetsmarknad och närmarknad kräver sin storlek. Ekonomiskt välstånd – ekonomisk förnyelse sker i storstadsregioner med växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion.  Viktiga förutsättningar är då infrastruktur och samverkan för att få synergieffekter. Social och kulturell miljö är också en viktig förutsättning.
Han berörde också hur viktigt det ömsesidiga beroendet mellan storstad och omland är.
Han nämnde också hur viktigt det är med sociala investeringsfonder. Att se att det som görs i förebyggande är en investering. Sociala investeringsfonder är ju på gång i Borås.

På eftermiddagen var det dags för mig och Tom Andersson att berätta hur långt vi kommit med vårt arbete kring Medborgardialog i Borås. Vi presenterade hur mycket vi gör idag. Det mesta handlar om information som görs idag. Men många var lite förvånade att vi hade öppna kommunstyrelsemöten och att de till och med sändes på nätet. Positivt upplevdes också vår omröstning bland 4-12 åringar om lekplatsen i Stadsparken.
Tror att vår presentation var intressant. Vi fick en hel del frågor också. Bland annat hur många följare Borås stad har på Twitter. 1857 stycken. Inte illa. 2013-01-28 18.29.51

För övrigt gav Stockholmsbesöket, som började igår, en ny klänning (ja, jag fick betala) och en trevlig stund med intervju av Lena Endre. Om stort och smått. Intervjuade gjorde Paula Ternström.

Här finns presentationen.

Inga kommentarer: