torsdag 13 september 2012

Sorgligt att de rödgröna säger nej till spetsutbildning i matematik

Beklagar verkligen att de rödgröna i Borås vill stoppa en ansökan från en skola, Engelbrektsskolan, om att få anordna spetsutbildning i matematik. En försöksverksamhet med spetsutbildningar har startat underSPA52398 innevarande läsår och skolor kan ansöka inför kommande två läsår. (BT)

För mig är det självklart att också elever som har fallenhet för ett ämne också ska kunna gå fortare fram än sina klasskamrater. Det är viktigt att också de som är duktiga får stimulans och stöd. Kan man redan allt som gås igenom varför ska man då sitta av en lektion. Risken för skolk är uppenbar. Lika stor som risken är om man inte får den hjälp man behöver när man inte hänger med. Förstår inte varför de röda anser det så farligt att tillåta att elever får utvecklas i sin egen takt. Skolan måste ta hand om alla elever oavsett om man behöver mycket hjälp för att hänga med eller få möjlighet att gå fram lite fortare.

Det som är viktigt i sammanhanget är att det ställs krav på lärare utbildade på  rätt nivå. Något som kanske inte alltid är fallet om eleven går kvar i en vanlig klass.

Skolverket har också flera regler för vad som ska gälla för spetsutbildning. Spetsutbildningen inte hämmar andra ämne. Samarbete med gymnasieskola.

Dags för rödgröna att tänka om.

Här finns en länk till ett inslag i Aktuellt som gjorts om eleverna på Berzeliusskolan i Linköping där försöksverksamheten startat.

Inga kommentarer: