tisdag 4 september 2012

Folkpartiets frågor framträdande i Höstbudgeten

Snart är det dags att presentera budgetpropositionen, eller “nådiga luntan” som den också kallats, med förslag hur statens finanser ska se ut under kommande år. Tidigare presenterades alla satsningar vid ett tillfälle. Även nu för tiden bär finansministern högen med böcker, eller kanske numera i form av CD, till riksdagen men hemligheterna är nu för tiden inte lika hemliga. Regeringen släpper ut satsningar i en jämn strid ström.

Idag presenterades en satsning på ungdomar. För att minska arbetslösheten. Ett förslag som till största delen ligger inom ett av de områden som Folkpartiet har hand om i regeringen. Det handlar både om utbildningsplatser och lärlingsanställningar men också stöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa unga. Och bra att en arbetslös ungdom ska få hjälp på Arbetsförmedlingen från första dagen som arbetslös. Har inte förstått varför en ungdom ska behöva vänta på stöd och hjälp. Och bra att de som har hoppat av en gymnasieutbildning även i fortsättningen ska ha tillgång till studiemotiverande kurser på folkhögskolor. Här finns regeringens promemoria. Här finns mer att läsa. (DN, SvD, BT) .

Igår presenterades ett förslag som finns med i budgeten av integrationsminister Erik Ullenhag. (SvD, DN) Också inom ett av folkpartiets ansvarsområden. För att minska utanförskapet på vissa områden satsas 200 miljoner på 15 olika bostadsområden. Hässleholmen i Borås är ett av dessa områden. Hässleholmen har även tidigare deltagit i det som kommit att kallas det urbana utvecklingsarbetet. Men några särskilda pengar satsades inte från regeringens sida då. Däremot har ett EU-projekt för att få fler i arbete förekommit. Uppföljning har gjorts av samhällsekonomisk påverkan. Slutsatsen där är att på sikt har det varit för samhället ett lönsamt projekt. Men det behövs ett långsiktigt och ihållande arbete. Många av de personer som varit med i projektet har varit längre från arbetsmarknaden än man trodde när projektet startade. Trots det har många kommit i arbete. Man kan fråga sig hur det sett ut om man inte hade haft projektet. Men jag återkommer med min vision för stadsdelen Hässleholmen. Där jag själv bor. Om man ser till hela stadsdelen så är det faktiskt en blandad bebyggelse.

Ytterligare en budgetsatsning som presenterats så här långt som ligger inom Folkpartiets ansvarsområden. I förra veckan presenterades satsningar för forskning.

Till sist kan väl också påpekas att Folkpartiet har varit drivande när det gäller att få tågsatsningen Borås-Göteborg.

Inga kommentarer: