onsdag 8 februari 2012

Medborgardialog mm

Passar på att skriva några rader innan det är dags att gå till dagens seminarium för fullmäktigepresidier i större kommuner. Kommer att handla om hur hot hanteras i politiken. Ska bli intressant.

Gårdagen tillbringades också i Stockholm. Då handlade det om Medborgardialog. Borås är med i ett nätverk över hela landet som träffas två gånger per år och diskuterar vad man kan göra för att förbättra dialogen med medborgarna.

En del kommuner har kommit långt i processen. Andra inte lika långt. Viktigt är att arbetet bedrivs systematiskt. På sikt ska det vara en del i det vanliga arbetet. Det ska komma in som en naturlig del i alla beslut. Det finns olika nivåer i medborgardialogen. Allt ifrån ren information till medbeslutande.

Bland politiker finns det delade meningar om Medborgardialog. Vi har representativ demokrati och det finns en del tycker att det räcker väl att väljarna väljer vart fjärde år. Och att partierna ska sköta kontakten med medborgarna. Jag tror dock att det är viktigt att kommunen utarbetar en strategi för hur man ska möta medborgarna och hur man ska låta medborgarna bli delaktiga. Sedan är det till sist politiken som beslutar. Ansvaret landar alltid till sist hos politikerna. Men en medborgardialog kan ge fler infallsvinklar och frågeställningarna mer grundligt belysta.

Borås gör mycket redan idag för att utveckla kontakten med medborgarna. Men mest på informationsnivå. En inventering pågår för att kolla vad vi gör idag inom de olika nämnderna. Sedan blir det dags att gå vidare för att se vad man kan göra mer.

På mötet igår presenterades vad som redan görs i olika kommuner. Återkommer. Men nu dags att rusa iväg till dagens seminarium.

Inga kommentarer: