söndag 22 november 2009

Dagens landsmöte

På väg hem från Växjö. Liten dator och hoppigt tåg. Bokstäverna kan bli omkringkastade. Ursäkta för det.

Dagens debatt om integrationspolitiken var ganska lugn. Det som diskuterades mest var punkten om medborgarkurs för att bli svensk medborgare. Om den skulle vara obligatorisk och om den som sökte svenskt medborgarskap skulle avkrävas ett löfte att följa svenska lagar och regler. Jag kan tänka mig att den ska vara obligatorisk och innehålla grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Däremot tycker jag inte att någon, oavsett om man är infödd svensk eller kommit hit senare i sitt liv, ska avtvingas ett löfte att följa svenska lagar och regler.

Som svensk medborgare har man vissa rättigheter och skyldigheter. Bland annat har man rätt att välja vilka som ska sitta i riksdagen och stifta landets lagar. För att veta vad det handlar om behöver man ha vissa språkkunskaper och också veta hur samhället fungerar. Kan man inte följa med åtminstone lite grann i debatten kan man bli rejält lurad när man ska välja. Ett hot mot demokratin i grunden.

Det är också viktigt att skilja på uppehållstillstånd och medborgarskap. Även om alla som får uppehållstillstånd i Sverige också i framtiden ska delta i en samhällsorienterande kurs i samband med introduktionen.

Så egentligen är det inga konstigheter. Men landsmötet beslöt att, förutom mitt förslag att ta bort löftesgivningen, också ta bort förslaget att medborgarskapskursen ska vara obligatorisk.

Idag diskuterades också barns roll i asylprocessen. Det fanns en motion som handlade om att stärka barnens rätt till egna asylskäl. Jag stödde denna motion men tyvärr blev den avslagen med liten marginal.

Nu kommer vi att få åka buss mellan Limmared och Borås. Hur kul är det?

2 kommentarer:

Tomas Gustafson sa...

Hoppas att du noterat att Sverigedemokrater länkar deras tankesmedja till ditt inlägg. Kan det bero på att Folkpartiet med sina förslag uppmuntrar SD?

Anne-Marie Ekström sa...

Skillnaden mellan fp och sd är att vi vill ha ett mångfaldssamhälle men vi vill också att de som kommer hit ska få stöttning att komma in i samhället. Sd ställer krav men erbjuder inget i stället. Fp ställer vissa krav men erbjuder hjälp och stöd för att kunna uppfylla kraven.
Men tack för du påpekade om länkarna. De ska jag ta bort.