tisdag 3 november 2009

Hänt under dagen

Idag har Tjeckiens skrivit på det nya EU-fördraget. (SvD, DN)Nu kan EU gå vidare. Utan nytt fördrag hade det varit omöjligt med nya länder i EU. Europaparlamentet får större makt, det vill säga att EU:s medborgare som direktröstar till parlamentet får mer att säga till om. Liksom att beslutsprocesserna blir snabbare. Sverige får två nya ledamöter i parlamentet. Det känns skönt att fördraget är i hamn även om det nu är ytterligare en piratpartist och en sosse som tar plats i parlamentet.

Men nu börjar jakten på vem som ska bli ordförande och utrikesminister ska utses. Få se om vi får någon svensk på någon av dessa poster.

En annan händelse som fått mycket plats på nyhetssidorna idag är att några gravida kvinnor vann mot Försäkringskassan. Deras problem med hälsan under graviditeten ansåg inte Försäkringskassan var skäl till sjukpenning eftersom graviditet inte är någon sjukdom. Visst är det ett naturligt tillstånd men om man blir sjuk på grund av graviditeten så är det självklart att det måste vara sjukpenninggrundande om de har sådana problem att de har nedsatt arbetsförmåga. DO har tillerkänt kvinnorna 50000 var i skadestånd. Socialministern är dock inte beredd att se över någon speciell graviditetsförsäkring. Vore det inte dags för det nu. (DN, SvD) SvD:s ledarblogg har också en bra kommentar.

Till sist. Den för folkmord anklagade Karadzic trilskas fortfarande i samband med rättegången mot honom i Haag (SvD, DN). Här har jag skrivit tidigare om detta.


 

Inga kommentarer: