torsdag 20 augusti 2015

Enkel fråga om hedersförtryck

Idag ställer jag en enkel fråga till kommunalrådet Lena Palmén när min motion om hedersförtryck och barnäktenskap kommer att behandlas.

Den senaste tiden har det förekommit uppgifter om att flickor och kvinnor som bor i Stockholms
förorter får det allt svårare att leva det liv de själva vill. En del av det omgivande samhället ställer krav på klädsel, uppförande och livsstil. Homosexuella får uppmaning att flytta någon annanstans då de inte passar in enligt den förtryckande hederskulturen.
Detta är självklart oacceptabelt. Alla ska ha möjlighet att leva det liv de själva vill, så länge som svenska lagar följs. Förra året kom också en lag om förbud mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Även om flera fall anmälts, har hittills inget lett till åtal. 
Oavsett religion så finns det i vissa andra länder betydande inslag av hederskultur. Det är självklart svårt att från en dag till en annan ändra beteende och åsikt när man kommer till ett annat land, men det är ändock nödvändigt. Vi har, också i vårt land, haft kvinnoförtryck och det har tagit många års kamp att ge kvinnor de rättigheter som män har. 
Vi får inte ge upp kampen om att det svenska samhället ska ge alla lika möjligheter och vara en fristad från förtryck, oavsett i vilken form det är.  Det är viktigt att vi som kommun uppmärksammar och förebygger hedersförtryck. Det handlar om att flickor och kvinnor själva ska kunna välja religion, hur de vill klä sig vilka de vill umgås med och vem de vill gifta sig med. Det handlar också om att homosexuella ska kunna leva sitt liv utan att utsättas. 
För ett år sedan lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige om att motverka och förebygga hedersförtryck.
Jag vill därför ställa två frågor till kommunalrådet Lena Palmén (S)

Finns det några signaler om att det finns hedersförtryck i Borås?

När kommer min motion att behandlas i Kommunfullmäktige?

Inga kommentarer: