torsdag 20 augusti 2015

Enkel fråga om Borås stads dolda telefonnummer

Idag ställer jag en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om dolt telefonnummer i kommunen

Varför har Borås stad dolt telefonnummer? Det är en fråga som ibland ställs i kontakter med kommuninvånarna och jag tycker att frågan är relevant.  
Borås Stad vill ha en bra kontakt med kommuninvånarna. Mycket har gjorts för att upprätthålla god kontakt och dialog. Det finns brukardialoger, medborgardialoger, möjlighet att lämna förslag på förbättringar, E-petitioner och så vidare. Vi har öppna nämndssammanträden. Även Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten, vilket inte är genomfört i alla kommuner.  
Men den som får ett telefonsamtal från kommunen kan inte se att det är någon från kommunen som ringer. Många svarar inte när det är ett dolt nummer bland annat på grund av risken att råka ut för oseriösa försäljare.  
Mina frågor till kommunalrådet Ulf Olsson (S) är

Varför visas inte, åtminstone, kommunens växelnummer när någon får ett samtal från kommunen?  
Kommer detta att ändras och i så fall när kan det genomföras? 

Inga kommentarer: