torsdag 20 augusti 2015

Välfärdsbokslut - också för äldre

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Borås om att Borås stad också ska ta fram ett välfärdsbokslut för äldre.

Varje år tar Borås Stad fram ett välfärdsbokslut i samband med årsbokslutet. Det är ett välfärdsbokslut som till största delen handlar om barn och unga. Det är ett viktigt dokument som också numera åtföljs av en åtgärdsplan.

Det finns också en annan grupp i samhället som växer i takt med att levnadsåldern blir allt högre. De som har lämnat arbetslivet bakom sig och blivit pensionärer blir allt fler. Det är ingen homogen grupp. Förutsättningarna för hur de resterande åren av livet kommer att bli beror på en rad faktorer. Ekonomin är en faktor, hur frisk man är en annan men också hur den sociala situationen är i övrigt påverkar hur framtiden blir. Många har ett rikt och innehållsrikt liv även äldre dagar och är engagerade på många sätt. Många har intressen som man nu kan odla i en högre grad.

Men risken finns att man börjar må dåligt för att man inte känner sig behövd längre. Kanske går man från en tillvaro där livet har snurrat för fullt med arbete och arbetsgemenskap till en tillvaro där inget händer. Man har inte haft tid att skaffa sig en hobby eller umgänget har bara kretsat kring arbetskamraterna. Det blir bara tomhet och ensamhet kvar och kanske också försämrad hälsa. Eftersom alltfler idag lever som singlar redan när pensionsåldern inträffar är risken att ensamhetskänslan kommer tidigare än förr då den kanske kom först när en kär make/maka gick bort. Det finns också signaler om att en del hamnar i alkoholberoende.

Som ett exempel kan nämnas att i årsbokslutet för 2014 finns en brukarundersökning om äldre och ensamhethet. Mer än hälften av dem som har hemtjänst känner ensamhet. De som inte nyttjar någon av kommunens äldreomsorgstjänster finns inte ens med i undersökningen.
Jag anser att det är viktigt att också undersöka hur äldre som lämnat arbetslivet mår. Genom att ha kunskap om hur denna allt större grupp mår kan man också göra åtgärder som bidrar till att äldre får en bättre hälsa. Något som är lönsamt på sikt genom att tidpunkten då personen behöver mer omfattande stöd från samhället skjuts upp.

Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige besluta följande

att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år.

att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.


Anne Marie Ekström (FP)

Inga kommentarer: