onsdag 27 maj 2015

Entreprenörskap och kreativt tänkande redan från förskolan

Idag är många gymnasieungdomar engagerade i Ung Företagsamhet. Vi behöver fler personer som vågar starta och driva företag. Ung Företagsamhet är en bra lärdom där man lär sig hur ett företag fungerar. Man lär sig ta ansvar och företagandets grunder och får använda sin kreativa förmåga.  Många får upp ögonen för företagande och går vidare och startar egna företag när de slutat skolan. 
Men varför vänta ända till gymnasiet när man kan börja redan i förskolan med entreprenörskap och utforskande arbetssätt. Det finns flera organisationer som har utarbetat metoder och inspirationsmaterial för hur man kan arbeta. Framtidsfrön och Snilleblixtarna är två exempel.
Syftet är inte att skapa företagare i förskolan eller skolan utan att tidigt få unga att använda sin kreativitet och ta ansvar. Jag tror att det vore värdefullt att Borås skolor satsar på att arbeta mer med entreprenörskap i tidiga åldrar som sedan kanske fortsätter inom Ung företagsamhet.
Sverige behöver fler företag. Det är företagande och att det finns initiativrika personer som vågar starta och driva företag, som är grunden för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla.
Alla unga som är med i något entreprenörskapsprogram kommer inte att bli företagare men den erfarenhet av eget ansvar och initiativförmåga som man lär sig är användbar oavsett vad man kommer att syssla med i framtiden.
Borås stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i samverkan med näringslivet. Förslagsvis ges uppdraget till Utvecklingsenheten i stadsdel Norr att ta fram denna modell och starta ett pilotprojekt på någon skola.

Jag yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt Stadsdel Norr att inom Utvecklingsenheten ta fram en modell för hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan och skolan i samverkan med näringslivet och startar ett pilotprojekt på någon skola.

Inga kommentarer: