torsdag 7 maj 2015

Demokratitorg i Mark och Tranemo, intressant dag

Vilken intressant dag. Har mött och lyssnat på drygt 100 ungdomar idag. Västra Götalandsregionen anordnar demokratitorg på gymnasieskolor. Jag har deltagit på två skolor idag. I Mark och Tranemo. Alla deltagande elever fick gå igenom fem stationer. Hälsa och vård, Fritid och kultur, Framtid, jobb och utbildning, Kollektivtrafik och infrastruktur. Plus ett ämne som eleverna valt själva. I Tranemo Miljö och klimat och i Mark Jämställdhet och jämlikhet. I Mark blev just jämställdhet och jämlikhet min lott och tillsammans med en centerpartist samtalsledare. Här var det ungdomarna som skulle tycka och vi skulle lyssna. En sekreterare skrev ned allt som sas. 
Det blev en något omtumlande stund. Det handlade både om synen på tjejer och tjejers klädsel och jämställda löner. Också om hur man på landsbygden gärna vill vara tillsammans med dem som är som en själv. Även om de vi träffade själva hade en öppen inställning till människor med annan bakgrund eller annan sexuell läggning. 
Fem grupper passerade vår station på varje ställe. Alltså totalt tio. Jag var rätt trött när den sista gruppen lämnade i Tranemo. Där råddade jag själv området Framtid och jobb. Alla i alla grupper fick presentera sig. I samband med presentationsfrågan fick alla berätta om de tänkte stanna i Tranemo när de slutat gymnasiet. Många ville komma tillbaka till Tranemo när de skulle bilda familj. Efter att ha studerat på annat håll och kanske varit ut och rest. På grund av att det var tryggt och lugnt. Men en förutsättning var att det finns mer kvalificerade jobb. Inte bara lagerjobb som en del uttryckte det. 
Sammanfattningsvis var det som sagt en mycket intressant dag. Ett bra sätt för oss politiker att få veta vad unga tycker och hur de ser på sin situation nu och i framtiden. 
Jag kan tänka mig att delta även nästa gång regionen anordnar demokratitorg. Även om jag var trött redan i morse, efter två dagar i Stockholm och sen hemkomst igår kväll, så är jag glad att jag verkligen fick möjliighet att vara med. Och efter en löptur är nästan tröttheten borta. 

Inga kommentarer: