måndag 30 juni 2014

Hur jobba mot hedersvåld och förtryck

Varit på intressant seminarium om hur olika kommuner jobbar mot hedersvåld och förtryck. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O. Skola, socialtjänst, polis och landsting/region måste jobba tillsammans. Utbildning av berörd personal är viktig. Men det måste göras på rätt sätt. Liksom att frågan också måste lyftas på rätt sätt. Det är inte rasism att prata om hedersförtryck. 
Oftast stannar det vid förtryck där unga flickor och män inte får leva sina egna liv. Inte får älska vem de vill eller ens träffa dem de vill. 
Detta är viktigt att ta tag i på ett systematiskt sätt. Det finns många unga människor som far illa. De kommuner som fanns representerade i seminariet var Norrköping, Lund och Söderhamn som jobbar strategiskt med detta. Med en samordnare eller en strateg. Något som vi borde göra också i Borås.

Inga kommentarer: