tisdag 17 juni 2014

Motion om gratis trådlöst nätverk i centrala Borås

Idag har jag och Morgan Hjalmarsson lämnat in denna motion. Se film i slutet av inlägget.

Behovet av snabb och bra uppkoppling för mobiltelefoner och surfplattor växer. Vid stora evenemang, då många vill ta foton och skicka meddelanden via sociala media, räcker ofta inte de vanliga mobilnäten till. Även vid besök och genomresa kan det behövas lite snabbare uppkoppling än mobilnätet för att skicka e-post eller bara läsa hemtidningen på nätet. I Borås anordnas många stora evenemang í stadens centrala delar, till exempel Sommartorsdagarna. Vid ett sådant evenemang är det nästan omöjligt att ta en bild och ladda upp med mobilnätet. Även när det inte är evenemang är mottagningen dålig på vissa platser, särskilt när det är mycket folk i rörelse.

Både för detta ändamål och för att ge bra service till besökare i staden behövs ett trådlöst nätverk, wi-fi, i centrala Borås. Tjänsten ska vara gratis för en begränsad tid. En sådan tjänst, med begränsning av två timmars användningstid per dag, har funnits bland annat i Jönköping sedan ett år tillbaka. Bakom satsningen i Jönköping finns en rad intressenter från både det offentliga och näringslivet. En sådan lösning borde kunna genomföras även i centrala Borås med BoråsBorås som samordnare.

Vi tänker oss att nätet ska vara tillgängligt i en sträckning från Högskolan i norr och längs Österlånggatan in mot Stora torget. Det ska också täcka Stadsparken och Stora Brogatan ut till Resecentrum. En sådan utformning skulle bidra till att våra pendlande studenter väljer Österlånggatan till Resecentrum istället för att gå kortaste vägen.

Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att

Uppmana BoråsBorås genom Borås Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner

Länk till filmen

Inga kommentarer: