tisdag 17 juni 2014

Stoppade valmöjligheter för kvinnor är inte liberal feminism

Här min replik på Ida Legnemarks artikel om att vinstfri välfärd är feministisk valfråga. Införd i BT 17/6

För mig och Folkpartiet är det viktigaste att de välfärdstjänster som erbjuds oss medborgare är av god kvalité, inte vem som utför dem. En mångfald av utförare innebär möjligheter att välja både för dem som använder tjänsterna och för dem som jobbar inom välfärden. Inte ett enda ord om detta i Ida Legnemarks artikel i BT 11/6. Det är illa nog att bara se välfärden ur ett ensidigt perspektiv, förbjud vinster i välfärden. Det som är värre med Legnemarks artikel är att den är full med generaliseringar och felaktigheter. Legnemark kanske borde kontrollera flera källor än Kommunals kring arbetsvillkor och om det är män eller kvinnor som driver privat vård och omsorg. Statistik från SCB säger att nästan hälften av vård- och omsorgsföretagen drivs av kvinnor. I de mindre mer än hälften. Så var får Legnemark sina påståenden ifrån att det bara är män som driver privata vårdföretag och dessutom att de ”tjänar storkovan” medan deras girighet ger värkande kvinnoryggar. I allra högsta grad osakliga, och näst intill osmakliga, påståenden.

Ett företag som inte har bra arbetsvillkor eller levererar kvalité kommer inte att kunna överleva. För att kunna utvecklas och investera måste företag gå med vinst. Även en kommun måste redovisa vinst för att kunna investera.

Varför får jag inte samma möjlighet om jag är missnöjd när det handlar om vem som sköter om det mest intima när jag blir gammal som om jag blir missnöjd med den frisör som fixar mitt hår?

Många kvinnor startar företag inom vård och omsorgsbranschen med ökad ekonomisk makt bland kvinnor som följd. Undersköterskor får fler arbetsgivare att välja mellan och på så sätt också en möjlighet att höja sin lön. Så vad är problemet Ida Legnemark? Är inte det feminism i allra högsta grad, att som kvinna själv kunna påverka sitt liv. Det är liberal feminism i motsatt mot socialistisk feminism där kvinnor klumpas ihop i en grupp. Jag föredrar den liberala varianten.

Anne-Marie Ekström (FP)

Inga kommentarer: