lördag 13 april 2013

Välkommet förslag om mildare behandling av barn som riskerar avvisning

Ibland tar frågor lång tid att lösa. Ibland går det fort. Att komma fram till att genomföra ändringen i utlänningslagen att det ska stå “särskilt ömmande skäl” i stället för “synnerligen ömmande skäl” när det gäller barn tog lång tid.

Bättre sent än aldrig. Bra att det äntligen kommer in. Även om det tar ytterligare ett år innan det kommer att bli verklighet. Lite konstigt att det ska vara så förresten. När man kommit fram till att något i det befintliga är fel borde väl ett tillrättandeläggande göras så snart som möjligt. Och man kan ju hoppas att de som fattar beslut under tiden tills lagen är klar har i bakhuvudet att en ändring är på gång. Fast jag vet ju att det tar tid med förändringar. Konsekvenser vad som händer måste utredas. Sådan är demokratin. Fast när det gäller liv får det inte ta för lång tid.

Men om alla röstat för Folkpartiets, Kristdemokraternas och Centerns reservation när utlänningslagen beslöts hade det “särskilt ömmande omständigheter”. Men MP och V hade en överenskommelse med S hur lagen skulle utformas. Och både MP och V tyckte skrivningen var ok. Det är ju glädjande att dessa partier ändrat uppfattning. Men jag tycker nog de tre partierna ska vara lite ödmjuka och erkänna att på den tiden hade man annan uppfattning. MP och V kanske för att få igenom lagen överhuvudtaget. Sådant kallas kompromiss. Så MP och V kanske ska vara lite sparsam när man kritiserar till exempel Folkpartiet. Folkpartiet har också fått kompromissa i den nuvarande alliansregeringen. Men särskilt sossarna borde ligga lågt och sluta kritisera att förslaget inte går längre. Hade de haft en annan mer human uppfattning och visat lite mer medmänsklighet då för 7 år sedan hade inte någon förändring behövt göras idag. Då skulle redan det som idag står i portalparagrafen i utlänningslagen gälla. Att man ska se till barns bästa.

Hoppas nu bara att allt går vägen. Och ytterligare översyn av hur lagen efterföljs vore också välkommet. Det finns en hel del ytterligare att göra för att få en rättssäker, så rättssäker den nu kan bli, asylprövning. Att domstolar bedömer lika. Att de asylsökande i större utsträckning får föra sin talan i domstolarna, vilket var en av avsikterna. Att de asylsökande blir betrodda. Ibland utsätts människor för händelser som vi i vårt civiliserade land har svårt att överhuvudtaget kunna fatta att det kan ske. Att homosexuella inte skickas tillbaka till hemlandet med uppmaningen att det inte öppet ska visa att de är homosexuella. Att inte kvinnor skickas tillbaka till hemlandet där de riskerar att utsättas för hedersmord eller andra repressalier.

Så här skriver V och MP i ett särskilt yttrande när lagen antogs. Liksom ett friskrivningsbrev. Eller det man brukar kalla brasklapp. “Härtill är jag nödd och tvungen”.

2. Lagförslagen i övrigt, punkt 13 (v, mp)
Ulla Hoffmann (v) och Gustav Fridolin (mp) anför:
Vi står bakom de förslag som efter förhandlingar med regeringen lagts fram
i denna proposition. När propositionen antas av riksdagen får vi en ny
utlänningslag som också omfattar delar av nu gällande utlänningslag som
inte förhandlats vid detta tillfälle. När nuvarande utlänningslag antogs av
riksdagen hade vi omfattande reservationer på flera områden, vilket inte
minst framgår av våra respektive reservationer till betänkande 1996/
97:SfU5 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv och till andra
utskottsbetänkanden på det migrationspolitiska området. Vi har inte ändrat
uppfattning i dessa frågor.

Hela förslaget till betänkande kan läsas här. Öppna PDF-filen och reservationerna finns från och med sida 46.

Inga kommentarer: