måndag 22 april 2013

Medborgarinflytande på olika sätt

På tåget igen. Den här gången för att delta i Coompanions vårmöte, tillika årsmöte. För sista gången. Har avsagt mig uppdraget som ordförande i Coompanion Sjuhärad. Jag har fullt upp att göra ändå. Mycket kretsar kring Medborgardialog och Social ekonomi. I Borås håller vi på att ta fram principer för Medborgardialog. Har kommit en bra bit på väg. Till sommaren ska det var klart. Det vill säga principerna och handbok. Sedan ska det tillämpas. Det kommer nog att krävas en del tid för att alla ska komma på samma bana. Men målet är att medborgarna, de som bor, verkar och vistas i Borås ska känna att de kan vara med och påverka även mellan valen. Och de förtroendevalda ska uppleva att de kan få viktiga synpunkter inför beslut som ska fattas.
Dessutom är jag också med om att ta fram en Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin. Som representant för den sociala ekonomin. inte som politiker. Tror jag första gången kom i kontakt med föreningsliv när jag var fyra år och följde med mormor till kyrkliga syföreningen. Sedan dess alltid varit engagerad i någon förening.
Den sociala ekonomin inrymmer föreningar och andra organisationer som inte drivs med vinstsyfte utan gynnar samhällsnytta. Här en definition.

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.”

Även när det gäller Överenskommelsearbetet har vi kommit en bit. Överenskommelsen innebär att man ska komma överens om principer för hur man ska samverka, Regionen och den sociala ekonomin. Idag får många organisationer bidrag eller rena uppdrag från Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen innebär att samverkan blir mer långsiktig och tydlig. Men som sagt det är en bit kvar. Tanken är att det ska vara ett dialogmöte för den sociala ekonomin den 27 maj i Sjuhärad. Återkommer.
Få se om min motion om Överenskommelse i Borås plockas upp ur byrålådan.

Ikväll ska jag dock gå på möte som vår EU-minister ordnat kring TV-serien Borgen. Med debatt kring kvinnor och politik. Bäst att passa på när jag besöker huvudstaden och det händer spännande saker där.

Inga kommentarer: