fredag 7 december 2012

Två intressanta dagar om samverkan i samhället

I dagarna två har jag varit i Göteborg på seminarium om Överenskommelsen. Igår var det uppföljning kring hur långt man kommit på olika håll med att jobba fram en Överenskommelse. Mellan kommuner och2012-12-06 08.50.19 regioner  och idéburna organisationer. Idag var det diskussioner kring samverkan i form av ett open space. Open space innebär att deltagarna har möjlighet att själva ställa frågor som man vill diskutera om. Och sedan samla andra deltagare kring sig som är intresserade av samma frågor. Även om det var Överenskommelsen som var temat blev det också diskussioner rent allmänt om Medborgardialog. Frågor som lyftes var  hur man ska komma i kontakt med dem som inte är så aktiva och vad mer medborgardialog innebär för den representativa demokratin.

Igår träffades också gruppen som ska jobba med framtagandet av Överenskommelsen inom Västra Götalandsregionen. Gruppen består av representanter för den sociala ekonomin (föreningar, andra organisationer och stiftelser som drivs utan vinstintresse mm) och tjänstemän från Västra Götalandsregionen. Inga direkta politiker men indirekt som representanter för sociala ekonomin. Arbetet kommer nog att ta sin lilla tid. Det är mycket förankringsarbete som ska till. Tanken med överenskommelsen är att skapa regler för hur samverkan ska gå till mellan olika organisationer och regionen. På ett systematiskt sätt. Med långsiktighet.2012-12-06 19.04.23

Överenskommelsen bygger på ett antal principer. Se bild

Lite julstämning från Nordstan i Göteborg. Och så har jag börjat hitta spårvagnar från Brunnsparken till Järntorget. Ganska bra för där kommer nog en del möten i Övernskommelsearbetet att äga rum.

Inga kommentarer: