torsdag 6 december 2012

Överenskommelsen

Sitter på buss 100 på väg mot Göteborg och seminarier kring Överenskommelsen i dagarna två. Ska bli intressant. Jag har skrivit om Överenskommelsen tidigare. Finns på riksnivå och i en del kommuner och region Skåne. Överenskommelsen innebär att det offentliga och idéburna organisationer ska samverka med varandra på ett överenskommet sätt. Nu är det dags för Västra Götalandsregionen att ta fram en liknande och där ska jag vara med och representera de idéburna organisationerna.
Överenskommelsen bygger på några principer.
Integritet

Dialog
Långsiktighet
Öppenhet
Mångfald
Göteborg och Linköping är exempel på städer som tagit fram en Överenskommelse.
Här kan mer läsas.
http://linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Utveckling%20och%20samverkan/Social%20ekonomi/Idéburen%20sektor_överenskommelse.pdf?epslanguage=sv

Svårt med länkar från paddan. Snart nu framme.

Inga kommentarer: