torsdag 16 augusti 2012

Satsning på kvinnors företagande viktigt.

Idag har stora rubriker talat om att satsningen på Kvinnors företagande inte har kunnat utvärderas. Det finns säkert en del som kunde gjorts bättre för att göra en mer fullvärdig utvärdering. Men det har gjorts utvärderingar. Det finns en utvärdering som också citeras med en mening i artikeln i SvD. Utvärderingen är på 90 sidor också statistik utifrån enkäter som deltagare svarat på. Även om nu inte alla som deltagit i projektet svarat så med den aktuella svarsfrekvensen så har alla uppsatta mål nåtts med tillväxt i befintliga företag och antal nystartade företag. Där finns också beskrivet det jobb som gjorts på Tillväxtverket tillsammans med länsstyrelserna eller regionerna som fördelat medel till olika projekt. Det har varit snabba ryck och de lokala resurserna har inte alltid funnits. Det man ska komma ihåg är också att det fortfarande är för kort tid för att verkligen mäta effekterna. 

Idag kan man se att andelen kvinnor som startar företag ökar men totala antalet företag som leds av kvinnor är lågt. Knappt en fjärdedel av Sveriges företag ägs av kvinnor. Alltså finns en enorm potential. Därför tror jag det är nödvändigt att jobba med program stom stimulerar kvinnors företagande. Att nyföretagandet bland kvinnor ökar kan ha att göra med att nu har kvinnors företagande synliggjorts genom satsningen.

Inom den politiska sfären har vi i Sverige nått en rätt hyfsad jämställdhet. Även om det mest framstående posterna oftast innehas av män. Men när det handlar om ekonomisk jämställdhet har vi en bra bit kvar. Det diskuteras ständigt hur vi ska få fler kvinnor till bolagsstyrelser. Jag tror inte på kvotering men jag tror att fler kvinnor som driver företag medför också fler kvinnor som kan ta viktiga styrelseposter i bolagen. Dock finns det redan många kvalificerade kvinnor men fler skulle bli möjliga.

Det är viktigt att inte satsningen på kvinnors företagande stannar upp. Jag tror att den verkligen behövs. Men självklart är det viktigt att de förslag till förbättringar som behövs och som påpekas i utvärderingen genomförs. Och som ansvarig minister när projektet drogs igång också säger. (SvD)

Eftersom jag själv tog över ett påbörjat projektledarskap i ett projekt och också var ambassadör ett år har jag lite erfarenhet hur det gick till. I vårt projekt som startade hösten 2008 var vi mycket noga med att ta in uppgifter över vilka som var på våra aktiviteter som vidarebefordrades. Någon enstaka ville inte lämna ut sitt personnummer men de flesta gjorde det. De aktiviteter vi genomförde var både allmänna seminarium, kurser i marknadsföring, företagande, mentorskap i grupp, nyhetsbrev med info om nyheter inom företagsområdet och enskild rådgivning för dem som ville starta företag. En del aktiviteter gjordes tillsammans med andra aktörer. Vi gjorde enkäter för att se hur våra aktiviteter som vi genomförde mottogs. Och de var uppskattade och många kontakter knöts. Det jag vet med säkerhet är att en grupp fortfarande har kontakt och har utvecklat sitt företag efter en kurs i projektet. Och flera fick också “ändan ur” och startade sitt företag.

Hoppas att de som hakat på SvD:s artikel och tagit till stora trumman och öser sin galla över Tillväxtverket besinnar sig lite. Allt är inte exakt som det står i en tidningsartikel. Och är det så att ju fler gånger man skriver outvärderad desto troligare är det att den till slut blir det?

Utvärderingen som jag läst finns här.

Läs också Gunilla Thorstenssons blogg. Hon är ansvarig för projektet på Tillväxtverket.

Här finns också en skrift om kvinnors och mäns företagande.

Inga kommentarer: