måndag 31 januari 2011

Demokrati och medborgardialog och Lundsbrunn

Så var då årets helg på Lundsbrunn avklarad. Massor av folkpartister från hela Västsverige fanns där och lyssnade på föreläsningar om hur Sverige, Europa och världen kan tänkas se ut i framtiden. Och vad det innebär för för framtida prioriteringar inom politiken. Både partiledare och Europaparlamentariker fanns på plats. Många var på sitt första Lundsbrunnsmöte men det fanns också en del som liksom jag varit på alla möten alltsedan den första konferensen som ägde rum 1998 (tror jag det var). Många ungdomar från ungdomsförbundet fanns också på plats.

Ett sådant här möte är viktigt ur flera aspekter. Att få nya kunskaper och tankar. Men minst lika viktigt är att knyta kontakter och bilda nätverk med andra som har liknande uppdrag som jag själv. För egen del blir det nog ett nätverk för fullmäktigepresidieledamöter. 

Nu stundar en vecka med blandat jobb och politik  och lite annat. På torsdag bär det av till Göteborg för en seminariedag för kommunfullmäktigepresidier som handlar om att utveckla kommunfullmäktige. Ska bli spännande.

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen. De som sitter där är folkvalda och alltså utsedda av medborgarna för att besluta över hur kommunen ska se ut. Ibland glömmer man bort det och kommunfullmäktige blir bara en plats för att bekräfta besluten i kommunstyrelsen och debatten blir bara ett spel för gallerierna.

Att utveckla medborgardemokrati är viktigt. Vi har en representativ demokrati i Sverige där medborgarna vart fjärde år får välja vilka som ska bestämma över kommunens åtaganden eller stifta lagar i riksdagen. Men även mellan dessa tillfällen är det viktigt att man har dialog med medborgarna. Dialog innebär att man lyssnar på varandra. Medborgarna kan framföra sina synpunkter men de styrande kan också förklara varför man fattat det ena eller andra beslutet. Medborgardialogen är viktig.

En variant av medborgardialog är att det offentliga har större samarbete med de idéburna organisationerna. Regeringen, Sveriges kommuner och landsting och ett antal idéburna (ideella) organisationer har slutit ett avtal på riksnivå. Detta avtal kan också föras ned på lokalnivå. Benämnes som överenskommelsen. Läs mer här.

I den handlingsplan kopplat till det föreslagna integrationsprogrammet (framtaget gemensamt av 8 partier men som nu “ligger på vänt” hos s-kommunalrådet) finns ett förslag med om att utarbeta en samverkan mellan kommunen och de ideella organisationerna. Idag finns ett invandrarråd där invandrarföreningar får tycka till om frågor som gäller integration. Men enligt mitt sett att se är integrationen en fråga som gäller alla. Därför är det viktigt att alla ideella organisationer kan vara med och påverka, inte bara invandraföreningar. Därför känns det väldigt angeläget att man tar itu med att börja utveckla samarbete med de ideella organisationerna.

Nu dags att ta itu med min egen hemsida. Företagsvarianten. 

Inga kommentarer: