fredag 20 mars 2015

Kvinnokraft på Hässleholmen

En fantastisk eftermiddag. Cirka 70 kvinnor hade samlats i Hässlehus för att samtala om vad som kan göras för att öka tryggheten på Hässleholmen. Många kreatvia idéer kom fram i samtalen som skedde i små grupper. Genomgående i alla gruppers förslag var att det är kvinnorna som kan förändra och göra skillnad. Men det finns många barriärer som måste passeras. Bristande språkkunskaper gör att många kvinnor inte kommer på möten eller kan läsa meddelanden från skolan. Självklart är det så att om barnen kan svenska bättre än sina föräldrar så blir det problem med föräldrarollen. Språkkaféer bara för kvinnor, gympa för kvinnor och tolk på andra möten och träffar för kvinnor var några av vår grupps förslag. 
Poliser var med på mötet. Kvinnor förstås. Många ville gärna se att polisen har kontor på Hässleholmen. Efter alla händelser den senaste tiden med bland annat mord på två unga killar har polisen större närvaro redan nu men som sagt många önskade mer närvarande och gående poliser. 
Många ideella organisationer var också närvarande. Som gör oerhört mycket. Viktigt att deras arbete synliggörs. 
Fast en kvinna gjorde särskilt mycket intryck på mig. En somalisk kvinna klädd i blått. Mamma till fem barn. Gick sista året på undersköterskelinjen. Hade inga problem med språket. Varit i Sverige i åtta år. Fantastisk kvinna. Stark. Hon gav också styrka till andra. 
Gick från mötet stärkt. Känner att det trots allt finns hopp. Och det finns hopp om att körbärsblommorna kommer också i år på Hässleholmen. Stora knoppar redan. 

Inga kommentarer: