tisdag 24 mars 2015

Debattartikel om Överenskommelsen och idéburna organisationer

Debattartikel införd i Borås tidning 18 mars

Civilsamhället, tredje sektorn, idéburen sektor, ideellt arbete, social ekonomi. Kärt barn har många namn även om dessa kanske inte är helt likvärdiga.  Men alla handlar om att enskilda människor och organisationer bidrar till samhällsutvecklingen med sitt engagemang, oftast på fritid och utan betalning. Utan detta engagemang skulle samhället stanna. Det finns uppskattningar som säger att det rör sig om 300 000 årsarbetskrafter.
Att vara med i en förening bidrar till en meningsfylld fritid, vare sig man är gammal eller ung. Föreningslivet är också en skola i demokrati men skapar också arbetstillfällen. Idag får många, som annars skulle haft svårt att få jobb, ett jobb i någon förening. I förlängningen ger också det ideella arbetet andra arbetstillfällen. SM-vecka, O-ringen och andra stora tävlingar som arrangeras i Borås bidrar till att arbetstillfällen skapas också inom näringslivet. De som kommer hit äter, sover och handlar. Men utan det ideella arbete som utförs av alla lokala idrottsföreningar och andra volontärer är det inte möjligt att genomföra tävlingarna.
Det lönar sig således i längden, både socialt och ekonomiskt, att det offentliga värnar föreningslivet.
I den så kallade Överenskommelsen, initierad av Folkpartiet, mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting och idéburna organisationer klargörs spelregler i samarbetet mellan det offentliga och idéburna organisationer. Utifrån den centrala Överenskommelsen har också flera regioner och kommuner gjort lokala Överenskommelser. Västra Götalandsregionen har precis tagit fram en Överenskommelse och ca 70 idéburna organisationer från den så kallade sociala ekonomin med koppling till regionen har skrivit på. För regionen har regionfullmäktiges ordförande skrivit under.
Benämningen Social ekonomi används av Västra Götalandsregionen och handlar inte, som man kan ledas att tro, om socialbidrag eller socialtjänst. Social ekonomi är just föreningsliv och ideella organisationer som inte bara bidrar till att enskilda människor växer utan också att det skapas ekonomisk tillväxt.
Överenskommelsen är en plattform som bygger på dialog, kvalité och långsiktighet. Med denna plattform som grund kan sedan enskilda organisationer ta fram avtal eller överenskommelser med just deras verksamhet som grund. Överenskommelsen innebär ett synliggörande av det arbete som görs av många enskilda frivilliga krafter.
Nu är det dags för Borås att ta tag i och genomföra Överenskommelsen i enlighet med min motion som kommunfullmäktige biföll i oktober 2013. Ännu finns inget resultat. Efter att först ha hamnat hos Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen har nu uppdraget att ta fram en Överenskommelse hamnat hos Fritid och Folkhälsa. Oavsett var uppdraget ligger är det viktigt att Överenskommelsen gäller hela kommunen och att arbetet med att ta fram denna sätter igång snarast.
Jag hoppas att viljan till ideellt arbete inte försvinner. Dels måste alla gamla ”föreningsrävar”, dit jag räknar mig själv, hjälpa till att föra traditionen vidare till nya generationer dels måste politiken på alla nivåer skapa bra förutsättningar så vi även i framtiden har ett rikt och aktivt föreningsliv. Det ger både tillväxt och meningsfullhet till dem som deltar i det.


Inga kommentarer: