söndag 5 maj 2013

Medborgardialog på gång i Borås

I BT:s ledarblogg idag kritiseras Borås stad för att ha för stor tilltro till sociala medier. så här uttrycker man det.

“Är därmed Borås stads satsning på sociala medier mest att betrakta som ännu en megafon för det kommunpolitiska etablissemangets envägskommunikation med boråsarna?” Och ledarbloggen ger själva svaret ja.

Visst jobbar Borås med sociala medier. Jag förstår inte vad som är fel med detta. Det gör att fler lättare kan följa vad som händer inom kommunen och vilka beslut som fattas.  Men självklart räcker inte det.

Vilket Borås stad har insett. Dels har Stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att jobba med Medborgardialog. Vilket också görs fast kanske inte strukturerat. Dels håller Borås stad på med att ta fram principer för hur man ska jobba strukturerat och systematiskt med Medborgardialog. Och då handlar det om dialog. En grupp sammansatt av politiker från samtliga partier i kommunfullmäktige har tagit fram förslag under hösten hur man vill ha dialogen med Medborgarna. Och nu arbetas fram en handbok som hjälp vid Medborgardialogen. Slutgiltigt beslut om principer och handbok fattas förhoppningsvis innan sommaren. Det handlar inte om att gå ut och fråga medborgarna (definition: de som bor, verkar och vistas i Borås) inför varje enskilt beslut. Vi har representativ demokrati där företrädare väljs vart fjärde år för att sköta kommunens angelägenheter som representanter för medborgarna. Men det handlar om att när större beslut ska fattas kan man fråga medborgarna om synpunkter och åsikter. De som slutgiltigt ska fatta besluten, politikerna, får bättre beslutsunderlag och medborgarna får större insyn i hur kommunalt beslutsfattande går till. Bland annat att man ibland måste prioritera.

Så det BT:s ledablogg efterlyser är redan på gång. Arbetet med Medborgardialog har inte pågått i tysthet. I senaste numret av SåKlart Borås finns en artikel om arbetet. Och förslaget till principer har presenterats på Borås hemsida. Det finns här.  Inte slutgiltiga utgåvan dock.

Men för att Medborgardialogen ska bli värdefull måste den göras systematiskt och strukturerat. Och följas upp. Så det kommer säkert att ta tid att få allt på plats. Men jag tror det blir bra i sista ändan. Och tills dess är det viktigt att Borås fortsätter att jobba med sociala media. Även om kanske inte alla nås så är det bättre än ingenting. Och “gammelmedia” kan också dra sitt strå till stacken när det gäller Medborgardialog.

Inga kommentarer: