måndag 13 maj 2013

Se möjligheterna på Hässelholmen i stället för problem

I lördags tog jag en liten snabb rundtur kring Hässleholmen för att fånga in det vackra och det fula. Som syns på bilderna finns det blommande körsbärsträd även på Hässleholmen. Det är inte bara i “Kungsan” i Stockholm de finns. Den sena våren har bidragit till att även påsk- och pingstliljorna väntat med sin ankomst. Men också underbart vackra. Hässleholmen är en vacker stadsdel. Mycket blommor och grönt.

Men självklart kan man inte leva på blommor och grönt. Det är oroväckande att arbetslösheten är hög. Något som idag framlyfts i Ekot  i samband med att regeringens satsning på 15 utsatta områden varav Hässleholmen är ett. Satsningen ska bidra till att minska arbetslösheten på områdena. Säkert är inte den satsningen hela lösningen men kan vara ett bidrag. Mycket har gjorts tidigare men behövs mer. Det finns många aktörer som bidragit. Och många har kommit ut i arbete eller studerat vidare. Företagarföreningen Brämhulta har tagit sitt ansvar och ett socialt företag har startats utifrån den satsningen.

Jag blir helilsk när jag läser och hör vad vice ordföranden i stadsdelsnämnden säger. Dessutom är han ambassadör för Hässleholmen. Trodde att man skulle tala väl om området när man är ambassadör. Och se möjligheterna och det positiva i stället för bara det negativa. Det gjorde i alla fall jag när jag var ambassadör för området. Han skyller på alla andra i stället för att själv ta ansvar för att göra något åt det. Med tanke på hur han vill lösa segregationen i skolorna blir jag ännu mer mörkrädd. Vid en debatt föreslog han att invandrade skolbarn ska bussas ut på landet och så kan de ju få frukost på bussen. Totalt glömt att det är individer det handlar om. Även om barnen har det gemensamt att det har invandrat till Sverige så är det olika barn med olika behov.

Det som oroar mig är att de rödgröna ska samla alla arbetslösa under en enda hatt, Återbruk. Visst är det bra att det finns någon sysselsättning att gå till, oavsett vilken ersättning man får från samhället. Ingen mår bra av att bara gå hemma. Men som vän av mångfald, tror jag på mångfald även inom detta område. Det behövs fler aktörer som jobbar med att få in fler personer i riktiga jobb. Även om det är viktigt med en samordning. Socialt företagande är ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. Det löser inte allt men är ett komplement. Observera att sociala företag är riktiga företag som ska jobba under samma premisser som alla andra företag. Men kanske behöver stöttning i början.

Som jag inledde. Hässleholmen är ett vackert område. På min korta vandring mötte jag också positiva människor. Det gäller att ta vara på deras egen kraft. Se människorna och låt dessa själva vara med och påverka sitt eget område. Det kanske inte hjälper arbetslöshetsprocenten. Fast kanske. Det här handlar lite om social ekonomi. Se på byalagen ute i landet. När människor kommer samman skapas tillväxt som i sista ändan skapar arbetstillfällen.

Nu dags att bege mig till möte kring den sociala ekonomin.

Här definition vad social ekonomi är.

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.”

Det finns något att börja med. Se tunnelbilderna nedan.

Inga kommentarer: