söndag 26 december 2010

Tågtrafiken var inte bättre under s-styre

Jag håller på att rensa min gamla dator och hittar mycket spännande. Bland annat original till Folkpartiet i Södra Älvsborgs hemsida inför valet och lite till. Dels har jag en hel mängd bilder på folkpartister. Men där finns också mina egna hemsidor. Och jag hittade en fråga som jag under mitt första riksdagsår ställde till dåvarande infrastrukturministern, som tydligen inte ville svara utan lämnade över till näringsministern, som var Leif Pagrotsky.

Även om det problem jag tog upp inte är helt jämförbart med dagens problem med undermåliga tåg och snö och kyla, så handlar det ändå om X2000-tåg som stod stilla på grund av att de måste repareras. Och det handlade om en i detta fallet näringsminister från den socialdemokratiska regeringen som hade fullt förtroende för SJ och inte vidtog några särskilda åtgärder. Det kanske skulle ha varit bra om den socialdemokratiska regeringen då reagerat och gjort något åt X2000-problemet. Så hade kanske tågsituationen varit en annan. Men det är mycket lättare att kritisera andra.

Här är min fråga och Pagrotskys svar. Från mars 2003

Fråga: Medan SJ reparerar ett stort antal av sina X 2000-tåg så används långsammare ersättningståg och bussar. Sveriges Radio Ekot har nyligen uppmärksammat att SJ varken justerat ankomsttider på biljetterna eller utropen i högtalarna. Inte heller biljettpriset har ändrats trots att resan blir längre. Resenären kan visserligen få pengar tillbaka men då måste han eller hon kontakta SJ själv.

Självklart är det angeläget att nödvändiga reparationer utförs. Det är dock anmärkningsvärt att detta inte gjorts kontinuerligt för att undvika att utsätta tågtrafiken för kraftiga störningar. En fungerande infrastruktur är väsentligt för ett dynamiskt näringsliv och tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. En sträcka som drabbats är Stockholm@Borås och omvänt. Många boråsare och andra sjuhäradsbor har utnyttjat det tidiga tåget för att kunna hinna upp till ett möte på förmiddagen utan att behöva åka kvällen före. Avgångstiden är densamma men första sträckan är ersatt med buss. Detta innebär att ankomsttiden till Stockholm blir nästan en timme senare, vilket i sin tur gör att många inte hinner till sina sammankomster. Alternativet blir att flyga vilket medför merkostnader för privatpersoner, företag och organisationer. Det är oansvarigt av SJ, ett bolag direkt underställd svenska staten, att med kort varsel förändra avgångarna och helt oacceptabelt att detta görs utan erforderliga informationsinsatser, vilket Sveriges Radio påvisat.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att SJ fullföljer sina förpliktelser och åtaganden mot resenärerna?

SVAR:

Mot bakgrund av störningar i X2000-trafiken har Anne-Marie Ekström frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att SJ skall fullfölja sinaförpliktelser och åtaganden mot sina resenärer.

Inledningsvis vill jag understryka att jag håller med Anne-Marie Ekström om att en väl fungerande infrastruktur är viktig för ett dynamiskt näringsliv och att tåg är ett utmärkt och miljövänligt transportmedel. Jag lägger även till aspekten att det skall vara ett transportmedel som präglas av hög säkerhet, och att säkerhetsmässiga åtgärder måste ha högsta prioritet.

SJ AB arbetar för närvarande med ett omfattande upprustningsarbete av X2000-tågen för att ombesörja nödvändiga säkerhetsåtgärder. SJ AB sätter säkerheten i första hand för resenärer och anställda. Under en begränsad tid får detta arbete tyvärr konsekvenser i form av driftstörningar i trafiken.

Jag har kontaktat SJ AB om vilka åtgärder man vidtagit för att nå ut med information till resenärerna. SJ AB har upplyst mig om att man lagt stor vikt vid att informera via media för att nå ut till så många som möjligt. Resenärerna informeras även vid biljettförsäljning, ombord på tågen och på bolagets hemsida.

I sammanhanget vill jag också nämna att ansvaret för SJ AB:s operativa verksamhet ligger hos bolagets ledning, som i sin tur rapporterar till styrelsen. Jag har förtroende för att ledningen och styrelsen fullföljer sina uppdrag på ett ansvarsfullt sätt

Några särskilda åtgärder med anledning av driftstörningarna i X2000-trafiken ämnar jag inte att vidtaga.

Stockholm den 26 mars 2003

Leif Pagrotsky

_____________

Nu är det bäst att röja bland filerna. Så barnbarnet kan få överta datorn.

3 kommentarer:

Unknown sa...

Hej Anne-Marie,
Hur kan du på fullt allvar jämföra dagens kaos med den korta störning som åtgärdades effektivt 2003 och sen inte återkommit? Verkligheten är ju att dagens problem helt saknar motstycke, trots att krisen förra året borde lett till lärdomar som kunde förhindra en upprepning.
Ett grundläggande fel tror jag är uppsplittringen av ansvaret på SJ, trafikverket, Euromaint, Jernhusen och allt vad de heter som gör att alla kan skylla på alla och ingen behöver ta fullt ansvar. De borde vi kunna ändra på tillsammans.
Sen tycker jag att det behövs ett modernt och framtidsinriktat tåg mellan Göteborg och Borås, men då måste man vilja satsa. Där går en skillnad mellan dig och mig.
Leif Pagrotsky

Anne-Marie Ekström sa...

Hoppsan. Nu trampade jag på en öm tå. Men roligt att du svarade. Visst är det en skillnad jämfört med 2003 men förmodligen var det en början på problemen med X2000-tågen. Ni som satt vid makten då borde kunnat reagera innan det blev för sent. Både när det gäller banunderhåll och tåg-underhåll. Sedan tror jag inte att någon kunnat förutspå ett sådant väderläge som blivit i år. Det kan inte regeringen lastas för.
Att snön faller i mängder och temperaturen håller sig kring -15 grader är väl inte det optimala när massor av människor ska ut och åka.
Men mycket fungerar också.
Förra söndagen tog jag mig med nattåg till Hudiksvall via Sundsvall(bara fem minuter försenat i Sundsvall)och tillbaka på måndagen. En timmes försening på hemvägen som blev till två eftersom väntan på buss i Herrljunga blev en timme extra.Men med rådande väderläge så är det acceptabelt.
Jag åker ofta till Göteborg med tåg och det har funkat alla gånger utom en. Då jag fick ta bussen hem. Men jag håller med om att det måste ske en upprustning av banan mellan Borås och Göteborg.Det går alldeles för långsamt. Där finns det ingen skillnad mellan oss som du påstår.

Folkpartiet är för utbyggnad av höghastighetståg.
Som sagt. Tack för att du svarade och ett Gott Nytt År

Johan Dahlberg sa...

Utan att gå in på vad vi gjorde och inte gjorde så är det ett märkligt resonemang du har. Så för att någon annan har gjort något dåligt så försvarar det att man också gör någonting dåligt.

Så ifall förra Borås-styret hade kraschat Borås ekonomi så hade det varit försvarbart att krascha den igen. För det verkar ju som att det är så du menar.

Varför inte ta tag i problemen och fixa det om vi var så dåliga. Istället för att genom beslut öka kaoset genom att bryta ner monopolet vilket bara kan leda till mer strul (se England som prakt exempel). SJ:s styrelseordförande jämförde sin roll med att vara General under Hitler. En liknelse som må vara extrem men visar vilka förutsättningar Regeringen ger SJ.

Så sluta skylla på Regeringen och säg till dina allianskamrater att fixa problemen istället. Det är lite märkligt att leka opposition i majoritet, men det är inte första gången du gör det.

Med vänliga hälsningar
Johan Dahlberg