onsdag 1 juli 2015

Rapport två från Almedalen

Tisdagen i Almedalen blev rätt intensiv. Rätt många seminarier och andra möten med gamla och nya vänner. Började dagen med att få ta del av en jämförelse mellan ett kommunalt drivet boende och ett boende drivet av en privat utförare, Vardaga. Ungefär likvärdiga boenden. Det privata boendet uppnådde samma kvalitet och till och med bättre trots att kostnaderna var 26% lägre. Kanske något för Borås att ta efter. Att jämföra ett privat drivet boende och ett kommunalt. 

Sedan lite annat företagande. Hur kan företag och civilsamhälle bidra i integrationarbetet. Viktigt med samverkan. Även om Borås gör mycket kanske vi kan ta ett snäpp till. 

Efter lite mer företagande om regler och hinder blev det seminarium om könsstympning. Förra året var jag på många seminarier kring hedersförtryck och könsstympning. Den information jag fick då resulterade i en motion till kommunfullmäktige i Borås. Att vi ska ta ett rejält tag och tillsätta resurser som kan jobba aktivt med dessa frågor. Tyvärr har det tagit lite tid för det rödgröna styret att komma till skott och bevilja motionen. Även om alla som fick den som remiss förra hösten biföll den. Men det är väl med den som många andra motioner att om man tycker den är bra vill man starta upp jobbet och säga att det redan är på gång. Strunt samma, bara arbetet kommer igång. 
På seminariet lyftes problemet att vi inte vågar prata om könsstympning av flickor. Det är förbjudet enlgit lag och man vet inte i vilken omfattning det ändå förekommer. Mycket på grund av okunskap. Kunskap och att våga prata om det var kontentan från seminariet. 
Lite mingel och fotboll avslutade den dagen. 
När jag skriver detta har halva onsdagen gått och jag har inte varit på ett enda seminarium. Snart dags. Det ska handla om vårdcentralen är inkörsporten till Sverige. Dubbeltydigt. 
Däremot har jag sprungit Almedalsloppet med helt godkänt resultat för att vara jag. Dessuotm vann jag en biljett till ett av de mest åtråvärda minglen på min nummerlapp. Det bakom scenen under talet. Blir väl så illa tvungen då att lyssna till dagens talare, SDs partiledare.
Återkommer.

Inga kommentarer: