måndag 13 juli 2015

Debattartikel om hedersförtryck och könsstympning

Debattartikel som varit införd i Borås tidning 13/7

Som världen ser ut idag är det vår skyldighet att ta emot människor som flyr undan krig och förföljelse. Utgångspunkten är också att de som kommer hit har rätt att få bevara sin kultur.
Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då måste också vi säga ifrån att det inte accepteras och stödja dem som riskerar att utsättas för brott mot dessa lagar.
Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig denna utförs i Sverige eller om någon som bor i Sverige åker utomlands och den genomförs där. Sedan 1 juli 2014 är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap även om de sker utrikes.
Den senaste tiden har också flera vittnesmål talat om att flickor och kvinnor i Stockholms förorter förtrycks och inte kan få leva som de själva vill leva sitt liv. Det är oacceptabelt. Hur ser det ut i Borås?
Det finns en nationell samordnare för frågor kring hedersförtryck i landet, länsstyrelsen i Östergötland, men det är på lokal nivå som arbetet med att motverka hedersförtryck och barnäktenskap måste bedrivas. Det är i skolan och i socialtjänsten som problemen måste uppmärksammas och det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om skadan redan är skedd.
Samverkan mellan olika myndigheter, som skola, polis, socialtjänst och sjukvård, är A och O för ett positivt resultat. Ett framgångsrikt arbete har gjorts i flera kommuner och den nationella samordnaren har tagit fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.
För flickor och kvinnor som redan utsatts för könsstympning finns möjlighet att få hjälp så att eventuella besvär kan lindras. Men då måste vi också våga prata om att det finns de i vårt land som har genomgått könsstympning.
Jag har föreslagit kommunfullmäktige i Borås för ett år sedan att kommunen måste arbeta systematiskt för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och regionen måste komma till stånd. Tyvärr har frågan ännu inte behandlats i kommunfullmäktige, vilket jag beklagar. Det handlar om en viktig fråga som blivit alltmer aktuell den senaste tiden och jag hoppas att det rödgröna styret i Borås prioriterar detta.
I Borås ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Eller hur man vill gå klädd. Ingen ska utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja. Ingen ska få delar av kroppen bortskurna genom könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

Inga kommentarer: