tisdag 20 december 2016

Motion om att kartlägga hedersförtryck i skolan

Idag har Anna Svalander och jag lämnat en motion till kommunfullmäktige i Borås att man måste kartlägga hedersförtryck i Borås skolor. 
Motion till kommunfullmäktige i Borås
Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borå
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås. 
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under flykten till Sverige. 
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller. 
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas. 
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv.
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta.
 Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ansvara för att

alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck.
de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp.
skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens att hjälpa utsatta elever.

Anna Svalander, Liberalerna
Anne-Marie Ekström, Liberalerna

1 kommentar:

Theresa williams sa...

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com