torsdag 20 maj 2010

Samhällsorientering för alla nyanlända

Idag presenterar regeringens utredare Erik Amnå ett förslag till Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) om samhällsorientering för alla nyanlända. Förslaget handlar om tre kunskapsområden – värden (de konstitutionella grundvalarna), välfärds­staten (de offentliga institutionerna) och vardagslivet (praktiskt tillämpad kännedom om hur välfärdsstaten fungerar).

Samhällsorienteringen ska vara på den nyanländas eget modersmål och ska omfatta 60 timmar. Det är bra att förslaget omfattar alla nyanlända, även de som kommer hit som anhöriginvandrare eller på annat sätt. Det är inte bara de som får uppehållstillstånd som flyktingar som behöver känna till hur det svenska samhället fungerar.

Här har vi ju i Borås varit föregångare och från vår integrationsgrupp med åtta partier föreslagit att alla ska få rätt till samhällsorientering. Beslut om detta kommer nog i fullmäktige i juni. Det är viktigt att alla som kommer hit får kunskap om hur samhällslivet fungerar i Sverige och vilket förhållningssätt vi har mot varandra.

Från särskilt SD:s håll har det framförts att de som kommer hit ska följa svenska seder och bruk. Vad svenska seder och bruk är, är svårt att fastställa. Det finns olika seder mellan olika delar av Sverige. Olika familjer har olika seder. Och så vidare. De som kommer hit ska få ha sina egna seder i fred så länge som de inte strider mot svensk lag.

Det som den första delen i förslaget, värden, handlar om har inget med seder att göra utan de grundläggande värderingar som finns i vår Regeringsform, en av grundlagarna. Det handlar om alla människors lika värde och yttrandefrihet. Som Erik Amnå skriver i sin artikel i DN: I Regeringsformen "beskrivs medborgarandans balans mellan delaktighet och självständighet, ansvar och frihet, rättigheter och skyldigheter."

Det kanske är så att en och annan infödd svensk också kanske behöver en liten kurs i vad som står i vår grundlag.

Detta är ett mycket bra förslag, även om jag inte ännu hunnit läsa hela förslaget. Vi behöver en gemensam grund att stå på för att få ett samhälle där alla får plats ock kan känna sig delaktiga.

Andra som skrivit om detta Adam Swejman

6 kommentarer:

Anonym sa...

Högutbildade arbetskraftsinvandrare som har glömt rese-parlören hemma, och oturigt nog glömt allt de lärt sig på egen hand hemma innan de reste hit måste givetvis få skattefinsierad hjälp att förstå våra värderingar och kultur?
För det finns väl inte en chans att de skulle vara frågan om lyckosökande analfabeter som det tar i genomsnitt 7 år att få ut på arbetsmarknaden, som får komma hit? Det vore ju inte direkt smart om man vill rädda pensionerna!

Anonym sa...

Citat:
"De som kommer hit ska få ha sina egna seder i fred så länge som de inte strider mot svensk lag."

Och om de strider mot svensk lag kan man ju åberopa sin kultur och få dispens ??
T.ex. vid barnäktenskap !

Ur AB den 20 maj:
"Det är i dag möjligt att gifta bort barn. Vi vill se om det är möjligt att kriminalisera barnäktenskap och ta bort den dispensmöjlighet som finns, sa Sabuni.
De senaste tre åren fick ett tiotal fall dispens för barnäktenskap."

Genialt ! Eller ?

Tjalle

Tom Andersson (mp) sa...

Har SD slutat följa din blogg och trakassera dig i dina kommenterar?

; )

Anne-Marie Ekström sa...

Till Tjalle. Läs dagens artikel i SvD av Nyamko SAbuni.
till Tom. Jag tror inte att de övergivit mig. De läser nog bloggen men har insett att det är lönlöst.Även om jag inte tar bort inlägg som inte är rent raistiska så ser jag ingen anledning att lägga ner tid på att besvara dem.

Anonym sa...

Anne-Marie !

Har nu läst artikeln.
Är väl ungefär samma som i min refererade artikel i AB den 20 maj ?

Att problemet "upptäcks" först nu är bedrövligt !
Och att man kan få dispens från 18-årskravet (se Faktarutan) likaså !

Citat ur SvD:
"Minst 25 skånska högstadieflickor uppgavs bli gifta varje sommar utan att samhället reagerade."

Man förespråkar Multi-Kulti !
Men menar Multi-Kulti-Light ?
Alltså brokiga dräkter och konstig mat, inte mer !

Tjalle

Anonym sa...

Vadå 40.000 personer? Amnå har tydligen inte en susning om att det rör sig om ca 100.000. Snälla Amnå, det är väl inte så jobbigt att kolla med migrationsverket. Vad är det för utredning....???