torsdag 27 maj 2010

Frivilligorganisationer en resurs i integrationsarbetet

I kväll har integrationsgruppen mött frivilligorganisationerna och haft en dialog om vår rapport som nu är ute på remiss. Tanken var att ge en bakgrund till hur vi tänkt och varför vi lagt de förslag vi lagt. Och att sedan organisationerna skulle få möjlighet att ställa frågor.

Så många som cirka 35 personer kom till mötet vilket var jätteroligt. Många representerade invandrarföreningar men även Rädda Barnen och Föreningsrådet m fl var där.

En del kommentarer och synpunkter kom fram. Några tyckte att vi borde kontaktat frivilligorganisationerna tidigare. Och det kanske är sant men tiden har inte riktigt gjort det möjligt. Vi har lyssnat på olika myndigheter som jobbar med integrationsfrågor. Andra tyckte att det var för tunt. Vilket jag delvis kan hålla med om. Nu handlar förslaget om ett program och en handlingsplan. Allt enligt Borås stads nya policy om hur kommunens dokument ska se ut. Ett program inrymmer viljeinriktning och övergripande och kan gälla flera år. En handlingsplan är en mer konkret plan med ansvarig och tidsbestämd som kan "prickas av". Och därefter kommer en ny handlingsplan. Allt som man vill kan ju inte genomföras på en gång även om det finns punkter som hela tiden ska hållas aktuella. Dessutom ska inte samma förslag finnas i två olika dokument. Och integrationen finns ju inom många områden så en del dubbelt blir det i alla fall. Några pratade om att svenskar inte vill umgås med personer från andra länder och att det förekommer diskriminering. Det finns onekligen en hel del att göra.

De organisationer som var där har möjlighet att lämna ett yttrande vad de tycker om vårt förslag. Det ska bli spännande att se vad som kommer fram. Sista juni ska alla svar vara inne.

Även om en del tyckte att det var en sen inbjudan så kändes det som om man ändå tyckte det var positivt att träffas och få diskutera de här frågorna. Många blev också intresserade av den nya överenskommelse som regeringen gjort med frivilligorganisationer och Sveriges Kommuner och Landsting för att öka samverkan mellan det offentliga och det civila samhället när det gäller integrationen. Inom den sociala biten har det funnits en sådan överenskommelse en tid som också spridits lokalt.

Det handlar om att det offentliga och det civila samhället ska samverka. De ideella organisationerna ska fortfarande vara oberoende men kan vara en resurs på många sätt. Och att t ex kommunen erkänner detta. Det innebär också att olika organisationer kan samverka med varandra för att nå ett bättre resultat. Ensam är ju inte stark som bekant.

Frivilligorganisationerna är en resurs som måste tas till vara. Där har vi en utmaning i Borås att gå vidare och kanske göra någon form av samverkansöverenskommelse.

Kaffet fungerade trots att det var fler som kom än som anmält sig. Lite strul med teknik får man väl räkna med även om jag var i mycket god tid för att kolla att allt funkade. Men vi fick vänta utanför så det tog lite tid att få fart på allt. Inte blev heller mina tjusiga bilder lika tjusiga i kommunens dator. Så till den grad att Lennart Andréasson(v) grep in och talade om att jag inte använde särskrivning. Bokstäverna hoppade friskt.

Tråkigt att ingen från Borås Tidning eller Radio Sjuhärad var där. De var inbjudna. Det är inte så ofta politiker möter så många medborgare för en direktdialog. Och det här är frågor som berör alla.

1 kommentar:

Anonym sa...

I would like to exchange links with your site ekstromsblogg.blogspot.com
Is this possible?